Informācija koncerta “RĪGAS GAILIS” dalībniekiem

Mēģinājumu laiki “Rīgas Domā”:

 1. 15:00 BJC Rīgas Skolēnu pils Meiteņu kora “Rīga” 1.-4.kl.grupa, diriģente Ieva Stūrīte, Mežciema pamatskolas 2.-4.kl.koris “Skudriņas”, diriģente Ginta Āriņa
 2. 15:04 Rīgas sākumskola “Valodiņa”, diriģente Silvija Juhņeviča
 3. 15:08 Rīgas 31.vsk. 2.-4.kl.koris, diriģente Olita Ruska
 4. 15:12 Rīgas Pļavnieku pamatsk. 2.-4.kl.koris, diriģentes Rebeka Brūvere un Liene Šņore
 5. 15:16 Rīgas Klasiskās ģimnāzijas koris “Avotiņš”, diriģente Ludmila Maļeviča
 6. 15:20 Rīgas 84.vsk. 3.-4.kl.koris, diriģente Sandija Birka, Rīgas 6.vsk. 2.-4.kl.koris, diriģente Laima Vikmane
 7. 15:24 Rīgas Mūzikas internātvidusskolas 2.-4.kl.koris, diriģente Inga Bērziņa
 8. 15:28 Rīgas 64.vsk. 3.-4.kl.koris, diriģente Ilze Paura
 9. 15:32 Rīgas Juglas vsk. 2.-4.kl.koris, diriģente Žanete Jansone
 10. 15:34 Rīgas Imantas vsk. 2.-4.kl.koris “Unda”, diriģente Rita Birzule
 11. 15:38 Rīgas Rīnūžu vsk. 1.-4.kl.koris “Zvaniņi”, diriģente Natalja Jekimova
 12. 15:42 Rīgas Centra Humanitārās vsk. 2.-4.kl.meiteņu koris “Rasiņa”, diriģente Aina Miezīte
 13. 15:46 Rīgas Franču liceja 3.-4.kl.meiteņu koris, diriģents Jānis Veļičko
 14. 15:50 Rīgas 49.vsk. 3.-4.kl.koris, diriģente Andra Fenhane
 15. 15:55 -16:10 Rīgas 6.vidusskolas simfoniskais orķestris
 16. 16:00 ierodas visi kori, ieņem savas norādītās vietas, kori tiks sagaidīti un pavadīti uz vietām
 17. 16:10 kopā dziedamās dziesmas. Esi, Kungs, gaisma. Diriģē Guntars Prānis
 18. 16:15 Lai Dievu visi teic. Diriģē Haralds Bārzdiņš
 19. 16:20 R.Dubra “Cantate Domino” Diriģē Jānis Veļičko
 20. 16: 27 V.Pūce “Rīgas torņu galos” Diriģē Andra Fenhane

16:30 tiek laista publika, kori atpūšas un gatavojas koncertam! (Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēģinājuma laikā Rīgas Domā atrodās tikai bērni ar skolotājiem. Vecāki un citi skatītāji netiks laisti iekšā līdz plkst. 16:30)

17:00 KONCERTS

Ņemot vērā ierobežoto mēģinājumu laiku, aicinām koriem un vadītājiem būt ļoti disciplinētiem,ātri reaģējot un respektējot dotās norādes Rīgas Domā.

Lai mums visiem izdodas ar Dieva palīgu!