Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Vēsma Vītola

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” skolotāju Vēsmu Vītolu, kas skatē piedalījās ar darbu “Iztēles attīstīšana nospiedošā datorlaikmetā”.

Darba autore, Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” interešu izglītības skolotāja Vēsma Vītola, vada gleznošanas studiju un vizuālās mākslas studiju. Par skolotāju strādā vairāk kā 40 gadus, 30 gadus – Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”. Vēsma uzskata, ka interešu izglītībā ir ideāli apstākļi radošam darbam, brīvība mācību satura un mācību metožu izvēlē, motivēti un ieinteresēti audzēkņi un audzēkņu vecāki. Pandēmijas apstākļos skolotājai bija laiks apkopot savu pieredzi un dalīties ar to metodisko materiālu skatē.

Ar Vēsmas Vītolas darbu “Iztēles attīstīšana nospiedošā datorlaikmetā” iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Vēsma Vītola, Maira Kalniņa, Inga Cimiņa, Oskars Vainausks, Marina Lučko