Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Olga Šestova

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolotāju Olgu Šestovu, kas skatē piedalījās ar darbu “Skolas muzeja pamatekspozīcija patriotiskajā audzināšanā”.

Darba autore, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas vēstures skolotāja un muzeja pedagogs Olga Šestova, vada skolas muzeju. Par skolotāju strādā jau 30 gadus, tai skaitā 9 gadus interešu izglītībā. “Darbs interešu izglītībā ir skolas pasūtījums man kā vēsturniekam. Skatē piedalījos, lai popularizētu skolas muzeja darbu un iepazītos ar citu skolotāju pieredzi,” stāsta Olga.

Ar Olgas Šestovas darba “Skolas muzeja pamatekspozīcija patriotiskajā audzināšanā” prezentāciju iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Olga Šestova, Jeļena Jevdokimova, Inga Cimiņa, Oskars Vainausks, Marina Lučko