Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Māra Gaņģe

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” skolotāju Māru Gaņģi, kas skatē piedalījās ar darbu “Izrāde-pastaiga virtuālā vidē”.

Darba autore, Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” interešu izglītības skolotāja Māra Gaņģe, vada Eksperimentālu teātra studiju “Vizuālā teātra laboratorija” un kustību nodarbības. Interešu izglītībā strādā piecus gadus, šajā mācību gadā sākusies arī teātra pasniedzējas pieredze vispārizglītojošajā skolā. “Manuprāt, neformālā izglītība ir brīnišķīga vide, kurā bērni un jaunieši var sekot savām interesēm un tiešām darīt to, kas viņiem patīk, nevis pakļauties formālās izglītības noteikumiem. Interešu izglītībā man kā pedagogam ir iespēja radīt vietu, kurā katram audzēknim ir telpa viņa viedoklim, analīzei un individuālajam radošajam potenciālam. Tā kā vadu eksperimentālu teātra studiju, tad mana ikdiena sastāv no jaunu uzdevumu un metožu veidošanas, jo esošie uzdevumi ir vairāk piemēroti dramatiskā teātra nodarbībām. Tehniskajā jaunrades namā “Annas 2” mums ir pašiem sava metodisko materiālu skate, kuras labākie darbi tiek iesniegti arī Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatei”, stāsta Māra.

Māra Gaņģe ar darbu “Izrāde-pastaiga virtuālā vidē” Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē 2021.gadā ieguva dalītu 1.vietu un apbalvota ar laureāta Diplomu. Ik gadu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs strādā pie laureātu darbu izdošanas. Šobrīd Māras Gaņģes darbs tiek papildināts ar video materiāliem, lai to sagatavotu izdošanai, un jau drīz digitālā veidā tas būs pieejams plašai auditorijai.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Māra Gaņģe, Ieva Strauta, Vita Brakovska, Inga Cimiņa, Oskars Vainausks, Marina Lučko.