Ielu teātru „BURT(u)BURVĪBA”

12. maijā Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Svētku zālē notika ielu teātru kursu noslēgums, kura laikā tika prezentētas ielu teātru priekšnesumu idejas, ar kurām teātri iecerējuši piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015. gadā. Klaunādes, performances, improvizācijas, kustīgie objekti un pat commedia dell’arte pieteikumi šogad met alfabēta burtu tiltu uz nākamā gada svētkiem, kuru tēma ir „BURT(u)BURVĪBA”.

36 stundu tālākizglītības programmas ietvaros „Aktualitātes, novitātes teātra mākslā un skolu teātru pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide” Rīgas un arī Latvijas pedagogiem bija iespēja izglītoties profesionālu lektoru un praktiķu vadībā sekojošās tēmās:

  • Radošas ievirzes ielu teātra aktivitātēs.

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Teātra mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, režisore Laura Paegle

  • Darbs ar priekšmetu ielu teātrī.

Janāčeka Teātra un mūzikas augstskolas Brno, Čehijā, absolvente, mākslas doktore, Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas pedagoģe Marika Antonova

  • Ielu/ laukuma teātra konstrukcijas pasaules dramaturģijā – „Platons – Šekspīrs – Čehovs – Bekets – Blaumanis u.c. šodienas ielu teātra kontekstā”.

Latvijas Mākslas akadēmijas docents, scenogrāfs, režisors Viktors Jansons

  • Ielu teātri. To veidošanas pamatprincipi.

Daugavpils teātra režisors, aktiermeistarības un režijas pedagogs Viktors Jansons

  • Grima pielietojums ielu/ laukuma teātrī.

Humanitāro zinātņu maģistre mākslā, dizainā, scenogrāfijā, BJC „Rīgas Skolēnu pils” teātra „Zīļuks” pedagoģe Agne Menniks

  • Klaunādes elementu pielietojums ielu teātru priekšnesumos.

Daugavpils teātra režisors, aktiermeistarības un režijas pedagogs Viktors Jansons

  • Pantomīmas elementu pielietojums ielu teātru priekšnesumos.

Pantomīmas pedagogs Ina Bērziņa

Ceru, ka šajos kursos interešu izglītības skolotāji guva jaunas ierosmes, lai varētu darboties netradicionālos apstākļos, no ierastās skatuves un mācību telpām pārceļoties uz kādu no pilsētas laukumiem, skvēriem vai dārziem, un, ka nākošā mācību gada laikā idejas tiks realizētas un skolēnu teātri būs krāšņš svētku papildinājums.

 

Teātra mākslas metodiskās apvienības

darba organizatore,

Līga Riekstiņa