Friča Brīvzemnieka pamatskolas muzeja pedagogs Elīna Skuja – apbalvojuma “Zelta pildspalva” ieguvēja

2021. gada 20. decembrī Rīgas Rātsnamā pilsētas labākie pedagogi saņēma apbalvojumu “Zelta pildspalva” par ieguldīto darbu un profesionāliem sasniegumiem. Viņu vidū bija arī Friča Brīvzemnieka pamatskolas mūzikas skolotāja un muzeja pedagogs ELĪNA SKUJA, kura ieguva Rīgas pilsētas pašvaldības apbalvojumu “Zelta pildspalva” nominācijā “Par radošumu un inovācijām izglītības procesā”.

Elīna Skuja par pedagogu strādā jau trīspadsmito gadu, bet Friča Brīvzemnieka pamatskolā deviņus gadus. Elīna ir profesionāls un mūsdienīgs pedagogs, kura iet roku rokā ar laikmeta modernizāciju un digitalizāciju, veicot apjomīgu radošu un inovācijām bagātu darbu. Skolotāja ne tikai māca bērniem un vecākiem iemīlēt un izprast mūziku, bet arī prasmīgi izglīto Rīgas pilsētas un visas Latvijas pedagogus, vadot kursus mūzikas skolotājiem Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā (RIIMC), kā arī ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas pasniedzēja.

Attālinātajā mācību procesā Elīna Skuja uzsāka mācības Skola 2030, lai kļūtu par e-vides Skolo.lv konsultantu Friča Brīvzemnieka pamatskolā un ir veiksmīgi organizējusi vairākas mācību pēcpusdienas skolas pedagogiem inovatīvu risinājumu izmantošanā dažādos mācību priekšmetos.

Elīna strādā ļoti radoši. Veicot aptauju par attālinātā mācību procesa ieguvumiem Edurio vidē, esam saņēmuši daudz atsauksmju tieši par viņas darbu. Ļoti būtiska ir tieši mūzikas mīlestība un skolotājas mirdzošās acis – to apgalvo vecāki, kuriem arī bija iespēja mācību stundās piedalīties attālināti.

2020./2021.mācību gadā Elīna pedagoga profesionālās darbības novērtēšanā ieguva 3.kvalitātes pakāpi, tiešsaistē vadot izcilas atklātās mācību stundas. Skolotāja pamana katru izglītojamo, izmanto daudzveidīgas mācību metodes: gan muzicē, izmantojot kastroļus, pannas un ūdens glāzes, gan vingro, gan dzied, gan iestudē muzikālo pasaku lugu stundu laikā. Katra stunda ar skolotāju burtiski “ievelk sevī”, jo Elīna liek iemīlēt mūziku.

Ar savu entuziasmu Elīna pirms 8 gadiem realizēja utopisku ideju – izveidot vecāku un skolotāju kopkori koncertam “Atdod savu sirdi bērniem” – kas šobrīd ir koris “Mezgli” un ir konkurētspējīgs amatieru koru vidū. Koris “Mezgli” kopā ar diriģenti Elīnu Skuju ir piedalījies XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Elīna vadīja pedagogu e-prasmju dienas darbnīcu Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. 2020./2021.mācību gada laikā sadarbībā ar Jūrmalas mūzikas vidusskolu tapa mācību video skolēniem attālināto mācību laikā. Elīna ir piedalījusies LTV1 Kultūras ziņu sižetā, kurā dalījās pieredzē par attālinātu mūzikas mācīšanu.

Elīna Skuja jau trešo gadu vada Friča Brīvzemnieka pamatskolas muzeja darbu, ieviešot jaunas darba formas, kas balstītas mūsdienīgā pieejā. Ļoti veiksmīgi Elīnai izdodas noorganizēt virtuālās izstādes, kuru tapšanā ar lielu prieku piedalās ne tikai skolēni, bet arī vecāki un skolotāji.

Esam priecīgi, ka Elīna Skuja ir mūsu skolas skolotāja, kolēģe, radošu ideju ģenerētāja un realizētāja! Elīna ir mūsu skolas muzeja vadītāja!

Lepojamies ar Elīnu Skuju – Rīgas pilsētas pašvaldības apbalvojuma “Zelta pildspalva 2021” ieguvēju.

Informāciju sagatavoja: Friča Brīvzemnieka pamatskolas kolektīvs