Darbs Rīgas pilsētas izglītības iestāžu vēstures muzeju metodiskajā apvienībā

Muzejs skolā ir skolas izvēle, ja ir skolotājs kas to grib darīt, ja ir telpas, kur veidot un ir skolēni, kam interesē šis darbs. Skolu muzejs glabā savu vēsturi, skolas atmosfēru un tradīcijas, popularizē skolu savās ģimenēs, pilsētā un pasaulē. Muzejus vada muzeju pedagogi. Darbā iesaista skolēnus, absolventus un dažādas atbalstošas personas.

Skolu muzejos notiek regulārs darbs pēc skolas mērķiem un uzdevumiem:

  • veido savu muzeju krājumu (visu laiku uzskates līdzekļi, skolēnu un skolotāju sasniegumi, personību loma skolas izaugsmē);
  • nodrošina komunikatīvo darbu muzejā (tikšanās, konkursi, pēcpusdienas, skolēnu un skolotāju darbu izstādes u.c.);
  • strādā zinātniski pētnieciskajā darbā, raksta un realizē projektus.

Muzeju pedagogi zināšanas pilnveido ar IZM programmu kursos 3 gados reizi un apgūst jaunāko un interesantāko. Kursi notiek valsts muzejos un arhīvos, bet praktiskās lietas mācās pie muzeju pedagogiem, semināros, meistarklasēs un atklātajās nodarbībās. Muzeji katru gadu piedalās metodiskās apvienības organizētajās skatēs un atestācijā.

Rīgā ir izvērsts izglītības iestāžu muzeju darbs. 800.gadu vēsturi glabā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas muzejs (muzeja pedagogs A.E.Zumente). Starptautiski nozīmīgu darbu veic Rīgas Lietuviešu vidusskolas muzejs (pedagogi A.Treija un R.Žalnierius). Bagāts etnogrāfijas krājums ir Rīgas 29. vidusskolas muzejā (pedagogs R.Maskajeva). Ar Vecmīlgrāvja vēsturi iepazīstina Rīgas 31.vidusskolas muzejs (pedagogs D.Bogdanoviča). Ar Zolitūdes iepazīstina Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas muzejs (pedagogs A.Dalbiņa).

Sabiedriski aktīvi muzeju pedagogi pilsētā piedalās semināros, vada meistarklases, dalās pieredzē ar Rīgas un Latvijas skolotājiem.

Muzeju darbu regulāri reizi gadā (aprīlī vai maijā) vērtē metodiskā apvienība. Tās sastāvā ir Rīgas rajonu koordinatori: Centra rajonā – A.E.Zumente, Zemgales priekšpilsētā – V.Sūna, Kurzemes rajonā – N.Lašins, Vidzemes priekšpilsētā – N.Naumeca, Ziemeļu rajonā – D.Paukšta, Latgales priekšpilsētā – R. Liepiņa.

Pieredzi varam smelties Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas muzejā (A.E.Zumente), Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas muzejā (I.Krastiņa), Rīgas 6. vidusskolas muzejā (M.Visendorfs), Rīgas 13. vidusskolas muzejā (N.Jurčenko, I.Tūmiņa), Rīgas 25. vidusskolas muzejā (R.Liepiņa), Rīgas 28. vidusskolas muzejā (D.Paukšta), Rīgas 31. vidusskolas muzejā (D.Bogdanoviča), Rīgas 33. vidusskolas muzejā (D.Kapusta), Rīgas 63. viduskolas muzejā (N.Naumeca, I.Trukšāne), Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas muzejā (M.Zvaigzne), Puškina liceja muzejā (I.Bergmane), Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejā (V.Sūna), Rīgas Ostvalda vidusskolas muzejā (N.Lašins).

Īpaši nozīmīgu darbu ar nedzirdīgajiem bērniem veic Rīgas speciālā internātpamatskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem (I.Poga). Ar vismazākajiem muzejniekiem Rīgas 84. vidusskolas muzejā strādā M.Rebaine.

Uz 1. septembri jaunās telpās uzsāka darbu skolu muzeji: Rīgas 21. vidusskola (I.Striževska), Rīgas 25. vidusskola (R.Liepiņa), Rīgas 37. vidusskola (N.Švarcburga), Rīgas 74. vidusskola (I.Cīrule), Rīgas Sanatorijas internātpamatskola (B.Zālīte).

Aktivizējušies skolēnu muzejnieku darbs Rīgas 49. vidusskolā (A.Babre), Rīgas Rīnūžu vidusskolā (V.Verhovska), Rīgas Iļģuciema vidusskolā (A.Brice). Darba izvēršanai problēmas rada telpu trūkums Rīgas 40. vidusskolā (Ļ.Ruško), Rīgas igauņu pamatskolā (S.Čakle), Rīgas 24. pamatskolā (B.Lasmane), Rīgas Klasiskā ģimnāzija (A.Jašina).

Latvijas 95. gadadienai veltītajā skatē-konkursā „Latvijas vēstures akcenti skolā” nopietni gatavojas visi muzeji. Skate notiks Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā 22. un 23.oktobrī pēc saņemtā nolikuma. Skatē skolēnu muzeju padomes (aktīvi) demonstrēs muzeju saturu, darba formas un muzeju izmantošanu mācību procesā un ārpusstundu darbā. Komandās darbosies 5 izdomas bagāti muzejnieki. Darbu improvizēs 5 virzienos:

  1. reportāža (vēlama par gatavošanos Valsts 95.gadadienai),
  2. muzeja krājuma izmantošana mācību priekšmetu stundās, skolas pasākumos un skolēnu un skolotāju sasniegumos,
  3. skola Brīvības cīņās, vai ko zina par Brīvības cīņām pilsētā,
  4. rādīs kā organizē Muzeja dienu skolā,
  5. prezentācijā demonstrēs kā strādā skolēni muzejnieki, ko organizē skolā, kā popularizē skolu sabiedrībā.

Darbu vērtēs žūrija. Par skates rezultātiem un darbu kopumā skolas tiks apbalvotas Paredzēta arī nodarbība Valgundes ciema Tīreļpurvā oktobra vidū, bet skates noslēgums plānots 9. novembrī Latvijas kara muzejā. Sakarā ar muzeju kustības 100.gadadienu novembra beigās paredzēta piemiņas plāksnes atklāšana Jānim.Grestem Rīgā, Martas ielā 5.