Atestējamies pirmie Latvijā

Noslēdzies Rīgas izglītības iestāžu vēstures muzeju konkurss – atestācija, kas Rīgas pilsētā tika organizēts no 2016. gada 04. līdz 14. aprīlim.

Rīgas pilsētas 6 rajonos piedalījās 46 muzeji, atestēti 29, no tiem 5 ieguvuši 1. pakāpi,  2. pakāpi – 13 muzeji, bet 3. pakāpi – 11 izglītības iestāžu vēstures muzeji. Visaugstāko vērtējumu saņēma Rīgas 25. vidusskolas vēstures muzejs.

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra apstiprināta speciālistu komisija izvērtēja 4 jomas – muzeja vizuālais izskats, muzeja krājums, muzeja padomes efektivitāte, pedagoga integrētais darbs.

Atestācijas rezumējums tika organizēts Latvijas Kara muzejā  28.04.2016. no plkst. 15.00 līdz 17.30.

Pasākumā piedalījās – RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes, Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļas vadītāja Irina Jākobson, sīs nodaļas Interšu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika – Boboviča, BJC “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa.

Tika vērtēts mērķtiecīgs, radošs muzeja padomju darbs.

Konkursa – Atestācija izvērtēšanas pasākumā Latvijas Kara muzejā programmu piesaka Rīgas muzeju prezidents Severīns Kaužēns no Rīgas 25. vidusskolas:

  • Par “Sabiedriskās aktivitātes nozīmība un personisko ieguldījumu aicināja domāt Aldis Zauls.
  • Par skolas muzeju krājuma un noformējuma izvērtējumu informēja  Latvijas Kara muzeja Informācijas un programmu vadītājs Mārtiņš Mitenbergs.
  • Augstu novērtēja muzeju pedagogu sasniegto un atklāja grāmatas „Palīgs muzeja pedagogam” lomu, kuru ir vērts vairāk palasīt.
  • Ar muzeju padomes aktivitātēm pilsētā iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības un satura centra Interešu un audzināšanas programmu vecākā referente Evija Pelša.
  • Konkursa laureātu – Rīgas 25. vidusskolas muzeja padomes uzstāšanās “Šodienas dzīve – rītdienas vēsture”.
  • Rīgas jaunākie muzejnieki – Rīgas Valda Zālīša sākumskolas muzeja padomes uzstāšanās “Mums patīk muzejā…” pasākumu noslēdza.
  • Ar muzeju rezultātiem atestācijā iepazīstināja Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Skolu muzeju apvienības vadītāja Zinaīda Soboļeva.

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra dāvana – Ceļojošais albums ir metodiskā centra dzīvīga ideja, kas dod motivāciju un vēlēšanos cīnīties katru gadu no jauna, lai iegūtu izcilākā muzeja nosaukumu. Saņems kādas izglītības iestādas vēstures muzejs un mēģinās to noturēt, vai dos palepoties kādam citam cienīgam pretiniekam.

Veidosim Rīgas muzeju vēsturi!

Mārtiņš Mitenbergs – Rīgas skolu muzeju atestācija

Evija Pelša – Muzeja padomes loma izgītības iestādē

Skates protokols

Informāciju sagatavoja

Zinaida Soboļeva

Skolu muzeju metodiskās apvienības vadītāja