Aktualitātes teātra metodiskās apvienības darbā

Ir uzsākusies aktīva gatavošanās Latvijas XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Lai labāk sagatavotos jomas konkursiem un skatēm, kā arī sekmīgai dalībai dziesmu svētkos, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizēs vairākus seminārus teātra jomas pedagogiem.  Jau 23.janvārī aicināsim skolotājus, kas gatavo savus audzēkņus skatuves runas konkursam uz semināru “Rīgas izglītības iestāžu skatuves runas konkursa norise, saturs un vērtēšanas kritēriji”. Semināru vadīs teātra pedagoģe, režisore Biruta Bauma. Atbilstoši nolikumam, semināra apmeklējums ir viens no priekšnosacījumiem dalībai skatuves runas konkursā. Semināra laikā pārlūkosim nozīmīgākos literārā teksta izteiksmīga izpildījuma parametrus, tai skaitā:

  • runas loģikas likumus
  • vārdiskās darbības
  • satura atklāsmi.

Pārrunāsim pareizrunas normu ievērošanu. Apskatīsim iztēles un fantāzijas, zemteksta un priekšstatu gleznu lomu runas priekšnesuma sagatavošanā un izpildījumā. Pārrunāsim dzejas un prozas priekšnesuma īpatnības. Apspriedīsim repertuāra izvēles principus.

Savukārt 7.februārī gaidīsim teātra pedagogus uz semināru “Galvenie principi ielu teātru priekšnesumu veidošanā”, kuru vadīs teātra pedagogs, “Daugavpils teātra laboratorijas”režisors Viktors Jansons.

Informāciju sagatavoja: Līga Riekstiņa, teātra mākslas metodiskās apvienības metodiķe