Aktualitātes muzeja pedagogiem

Muzeju pedagogi, lūdzu, iepazīstieties:

  1. Ar RDIKSD izdotās grāmatas “Rīgas zelta skolotāji” saturu. Grāmatā apkopota informācija par pēdējo 10 gadu Zleta pildspalvas ieguvējiem. rigas zelta skolotaji

2015. gadā Zelta pildspalvu saņēma:

  • Rīgas 21. vidusskolas muzeja pedagogs – Līna Striževska
  • Rīgas 49. vidusskolas muzeja pedagogs – Aina Babre

Uzdevums – noskaidrot, kuri Jūsu skolas skolotāji saņēma Zelta pildspalvu un kurā gadā. Izlasiet grāmatu un iepazīstiniet pārējos.

2. Ar Rīgas interešu izglītības metodiskā centra izdoto grāmatu (ar RDIKSD atbalstu) – “Palīgs muzeja pedagogam” saturu un iesūtīt
(zinaida.soboleva@intereses.lv) savu vērtējumu: kas patika, kas palīdzēs darbā un kas neizdevās (+/-). Šobrīd kopā ar Māri Zvaigzni notiek darbs pie īsāka materiāla – rokasgrāmatas.Muzeju vaks_atverums

 

Informāciju sagatavoja:

Skolu muzeju apvienības vadītāja

Zinaida Soboļeva