Aktuālais 2015./2016. m.g. TEĀTRA metodiskajā apvienībā

Teātra metodiskā apvienība informē par 2015./2016. m.g. aktualitātēm!

Septembris, 2015 Skatuves runas konkursa „Rīgas Zvirbulis” 1. kārta izglītības iestādēs
Oktobris, 2015 Skatuves runas konkursa „Rīgas Zvirbulis” 2. kārta rajonos/priekšpilsētās
27. oktobris, 2015 Seminārs interešu izglītības teātru skolotājiem
6. novembris, 2015 Skatuves runas konkursa „Rīgas zvirbulis” 3. kārta Rīgas Skolēnu pilī
4. marts, 2016 VISC skatuves runas konkurss (piedalās „Rīgas Zvirbuļa” finālisti)
Marts, 2016 Mazo formu uzvedumu skates rajonos/ priekšpilsētās
Aprīlis, 2016 Iespējams būs VISC Mazo formu uzvedumu skate
2016. gada jūnijā paredzētais Latvijas Skolu teātru salidojums, diemžēl, nenotiks.