Aizvadīts teātra interešu izglītības skolotāju seminārs “Labās prakses piemēri” Rīgas 88. vidusskolā

Seminārs “Labās prakses piemēri” šoreiz tika organizēts Rīgas 88. vidusskolā, kurā ar vērā ņemamiem panākumiem darbojas vairākas teātra grupas: “Teātra klase”, “Teātris 88”, “Straņņiki”, “Teātrītis 88”, kuru veiksmīgos iestudējumus esam redzējuši gan skatēs, gan festivālos.

Abas Gercbaha izvēlētā tēma bija “Akrobātika”. Vispirms parādīja akrobātikas nodarbību. Iesildīšanos prasmīgi vadīja vecākās audzēknes, pedagogam palīdzot un precizējot. Nodarbības otrajā daļā redzējām, kā akrobātikas elementi tiek iekļauti topošajā iestudējumā. Audzēkņi bija sasnieguši vērā ņemamu meistarību gan ar lecamauklām, gan riņķiem. Ar interesi gaidām izrādi!

Aktiera meistarības nodarbībā A.Gercbahs rādīja, kā meklē pieeju tēlam, šajā gadījumā – dažādiem dzīvniekiem. Audzēkņi darbojās ļoti aizrautīgi, prata ieinteresēt skatītājus.

Ļoti interesantu nodarbību parādīja Natālija Naibauere kopā ar saviem audzēkņiem. Visus vingrinājumus varēja skatīties kā priekšnesumus. Bija dažādi radoši runas vingrinājumi – runas aparāta iesildīšanas, loģiskā akcenta, ritma vingrinājumi. Skolotāja padarījusi nogurdinošo darbu bērniem interesantu un aizraujošu.

Tāda pat radoša pieeja N.Naibauerei ir aktiera meistarības nodarbībās. Klātesošie lieliski papildināja savas zināšanas un guva ierosmi darbam.

Tāpat lielisku pieredzi guvām A.Romanovas un J.Beļajevas nodarbībās. Klātesošie cītīgi pierakstīja vingrinājumus, kā iesildīt darbam gan balsi, gan ķermeni, kā strādāt pie koncentrēšanās un uzmanības noturēšanas. Pēc tam redzējām fragmentus no topošo pasaku uzvedumiem. Pie pasakām tiek strādāts ar etīžu palīdzību. Impulss, kā katrai pasakai atrast skatuvisko risinājumu, nāk no bērniem, režisori tikai koriģē. Pasakas tiek iestudētas bilingvāli. Tiek spēlēts gan krieviski, gan latviski. Tad izvēlas, kādā valodā katru skatu spēlēt. Darbs turpināšoties arī angļu u.c. valodās.

Klātesošie Rīgas skolu teātru skolotāji ar lielu interesi sekoja līdzi semināram un izteica vēlmi arī turpmāk piedalīties “Labās prakses piemēru” semināros.

Informāciju sagatavoja: Teātra mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Laura Paegle