Aicinām gatavoties Rīgas bērnu un jauniešu runas konkursam “Rīgas zvirbulis”

2021. gada pavasarī attālināti notiks Rīgas bērnu un jauniešu runas konkurss “Rīgas zvirbulis”. Konkursa mērķis ir sekmēt Rīgas pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu skatuves runas prasmju attīstību, emocionālo un radošo pašizpausmi.

2021. gada skatuves runas konkursa priekšnesuma darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu redzējumu par šī laika aktuālajām tēmām: dzimtene, dzīvība, brīvība, valoda, zināšanas, tradīcijas, ģimene, kā arī atbildība, tolerance un citas ētiskās un estētiskās vērtības.

Konkursa NOLIKUMS pieejams šeit.

Konkurss notiks 2 kārtās, izvērtējot Dalībnieku sagatavotos:

  • dzejoļu priekšnesumus – 1.kārta;
  • dzejoļu un prozas darbu priekšnesumus – 2.kārta.

Dalībai konkursā izglītības iestādes uz Centra galvenās speciālistes Lauras Paegles e-pastu laura.paegle@intereses.lv nosūta:

  • pieteikumu (Skat. Nolikumu), kā arī dzejoļa izpildes video ierakstu līdz 2021. gada 20.aprīlim;
  • pieteiktā dzejoļa atkārtotu un prozas izpildes video ierakstu līdz 2021. gada 12.maijam.