Aicinājums Latvijas skolu kolektīviem, skolu muzejniekiem un novadpētniekiem “Es radu Latviju – es daru Latviju!”

Latvijas Valsts simtgades svinību ietvaros aicināsim ikvienu domāt par savu devumu valsts dzimšanas dienā, kā arī par visa skolas kolektīva ieguldījumu simtgadei. Nozīmīga dāvana varētu būt katras skolas soma, kurā varētu ielikt  informāciju par izglītības iestādi, skolēniem un skolotājiem, kas tajā mācījušies un strādājuši, par izglītības sistēmu 100 gadu garumā.

Skolas soma varētu būt kā virtuāls ceļojums, foto kolāža vai stāstījums par skolas dzīvi, kas aizraujošā veidā palīdzētu uzzināt par katru mācību iestādi. Ar konkursa nolikumu “Skolas soma” var iepazīties Skolu muzeju biedrības (SMB) mājas lapā. Veidosim  filmas par skolas dzīvi – mācību darbu, pasākumiem un ārpusskolas aktivitātēm, izmantosim bagāto fotogrāfiju krājumu un cilvēku atmiņas! Kopā varam piedalīties “Gadsimta albuma”  veidošanā, ko piedāvā LV 100 organizatori. Visi kopā veidosim stāstu “Kas ir Latvija.”Atklāsim skolas celtniecības noslēpumus – iepazīsimies un pētīsim skolu celtniecības projektus, darba gaitu, izmantojot  arhīvu dokumentus! Atvērsim skolas  vēstures muzejus, istabas, gaiteņus, leposimies ar saviem skolēniem un skolotājiem! Ja izglītības iestādes atrodas mikrorajonos, tad  izveidosim radošos kvartālus – piedāvāsim radošas muzeja programmas visiem interesentiem ārpus skolas (autobusos, veikala skatlogos, parkos u.c.)! Aicinām rakstīt grāmatas un hronikas par skolas vēsturi, par iespējām, par izaugsmi un mācību iestādes cilvēkiem, jo cilvēks ir lielākā valsts vērtība! Apzināsim cilvēkus, kuri piedalījās 1918. gada 18. novembra pasākumā un Brīvības cīņās, sagatavosim pasākumus un veidosim lepnuma stāstus! Uzrakstīsim pateicības vēstules Latvijas Valsts likteņa veidotājiem!

Lai katrs savā dzimšanas dienā izjustu, ka Latvijas valsts piedalās svētku radīšanā, un pats gaviļnieks izvēlētos kādu lietu, ar kuru sevi asociē, un dalītos ar visiem tās darīšanā. Dzimšanas diena ir brīdis, kad cildināt visvērtīgāko, kas Latvijai pieder. Mēs izceļam mūsu galveno vērtību – mūsu cilvēkus, kas izcīnīja mūsu zemi, nodibināja valsti, atgrieza tās neatkarību, radīja jauno paaudzi, kas nesīs Latvijas vārdu pasaulē pretī nākamajai simtgadei.

Simtgades kulminācija, protams, būs 2018. gads. Bet svinības sāksies jau 2017. gadā un aptvers piecu gadu posmu, simboliski akcentējot, ka Latvijas valstiskuma izcīnīšana un nostiprināšana nenotika vienā dienā.

GRIBA DZIMŠANA VARONĪBA BRĪVĪBA AUGŠANA
2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Ko mēs, skolēni un skolotāji, varam uzdāvināt Latvijai, ko veltīt un kādas paliekošas vērtības atstāt nākamajiem 100 gadiem? Tā ir katra cilvēka atbildība un ieguldītais darbs, jo tikai pēc labi padarītā svētku svinēšana dod gandarījumu un prieku. Tas ir svinību laiks, kurā izgaismojam savas izcilības, atklājam talantus un viņu  spējas, parādām svarīgāko izglītībā, arī neaizmirstam vismazāko ieguldījumu progresa attīstībā.

ES RADU LATVIJU – ES DARU LATVIJU BAGĀTĀKU

ES RADU LATVIJU – ES DARU LATVIJU GUDRĀKU

ES RADU LATVIJU – ES DARU LATVIJU UZŅĒMĪGĀKU

ES RADU LATVIJU – ES DARU LATVIJU MĪĻĀKU

Kopīgie un mērķtiecīgie pasākumi ir tie, kas saliedē tautu, kas mums visiem liek justies labāk. Lai darbīgums un atbildība ir rīta zvaigzne nākamajiem simts gadiem!

Informāciju sagatavoja: Latvijas Skolu muzeju biedrība