Aicina apmeklēt semināru ciklu „Personības nozīme izglītības attīstībā”

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Skolu muzejs organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru ciklu 9 stundu apjomā skolu muzeju pedagogiem, novadpētniecības, žurnālistikas u.c. programmu interešu izglītības skolotājiem.

Seminārus vada:

Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers, Luda Bērziņa konkursa projekta vadītāja Anita Šmite, LU prof.emeritus Aīda Krūze.

Norises laiks:

  • 17. septembris 16.00-18.00

Seminārs „Izcilas personības Latvijas izaugsmes attīstībai”.

Semināra ietvaros 16.00 izstādes “Rīgas skolotāji – Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureāti. 1994. – 2019.” atklāšana un iespēja iepazīties ar konkursa laureātu materiāliem BJC ”Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Skolu muzejā.

  • 24. septembris 16.00-18.00

Radošais seminārs “Skolu vēstures un personību apzināšana un izpēte”.

  • 1. oktobris 16.00-18.00

Seminārs/praktikums “Pētām skolu vēsturi un pedagogu dzīvesstāstus”

Norises vieta:

Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99

Lektori:

Dr.paed., prof.emeritus Aīda Krūze, Dr.paed., LU asoc.prof., Baiba Kaļķe, Dr.psych., RISEBA prof. Lūcija Rutka, Dr.paed., asoc.prof. Oskars Zīds, Dr.paed.Vilnis Purēns, skolu muzeju vadītāji u.c.

  • 8. oktobrī 16.00

visus interesentus aicinām uz izstādes noslēguma pasākumu “Laureātu devums. Starptautiskajam Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursam – 25”, kurā godināsim konkursa iepriekšējo gadu laureātus, kā arī sveiksim 2019.gada konkursa laureātus.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu skolumuzejs@inbox.lv

Pieteikuma anketa

Semināra programma