6. novembrī notika Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa “Rīgas zvirbulis” fināls!

Šogad zvirbuļi aizlidoja uz 10 dažādām Rīgas skolām: četri “zvirbuļi” uz Rīgas Centra humanitāro vidusskolu, pa trim uz Rīgas 49. un 34. vidusskolu un divi uz Rīgas 88. vidusskolu. Ar savu “zvirbuli” var lepoties arī O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola, Pamatskola “Rīdze”, Āgenskalna sākumskola, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”.
Visi konkursa dalībnieki saņēma Atzinības rakstus par māksliniecisko sniegumu.
Sveicam visus fināla dalībniekus!