Teātra metodiskās apvienības 26. oktobra informatīvās sanāksmes un semināra “Labās prakses piemēri” kopsavilkums

Svarīgākie pasākumi šinī mācību gadā:

 • VISC Skatuves runas konkurss. Skates būs rajonos/priekšpilsētās no
  5.-9.martam (Nolikumu skatīt
  https://www.intereses.lv/teatris/nolikumi/). Pilsētas skate 6. aprīlī Skolēnu pilī.
 • Teātriem iespējams piedalīties festivālos:
  1. Ogrē, festivālā “Pavasaris Ogrē” 9.,10. martā
  2. Siguldā, festivālā “Laimes lācis” 23.,24.martā
 • VISC plāno izrāžu parādi Valmierā 20.,21.aprīlī (Nolikums izstrādes stadijā)
 • Kursi iesācējiem teātra jomā paredzēti 2018. gada jūnija sākumā
 • Teātra metodiskā apvienība aicina režisorus pieteikties vadīt “Labās prakses seminārus” 2018. gada janvārī-jūnijā (informāciju sūtīt: laura.paegle@intereses.lv)

Ar labās prakses piemēriem dalījās skolotājas Irēna Bauma (RVHC), Ina Bērziņa (RSP), Inga Raudinga (RSP), Zane Goiževska (RSP), Gundega
Kuciņa (RSP), Laura Paegle (RSP) par šādām tēmām:
1. Irēnas Baumas meistarklase „Aktiermeistarības elementu trenāža”
2. Gundegas Kuciņas meistarklase „Drāma kā pirmsskolas vecuma bērnu radošās pašizpausmes veicinātāja”
3. Zanes Goiževskas meistarklase „Aktiermeistarības pamatelementu apgūšana 1.-4.klašu grupā. Praktiski vingrinājumi”
4. Inas Bērziņas meistarklase “Kustību teātra un pantomīmas pamatu metodika darbā ar skolas vecuma audzēkņiem”
5. Inga Raudinga piedāvāja piedalīties topošās kustību izrādes “Pilnmēness” mēģinājumā un caurlaidē
5. Laura Paegle dalījās ar dažādiem vingrinājumiem un metodēm, vadot aktiera meistarības un runas nodarbības teātra audzēkņiem

Lēmumi:
1. Tika nolemts sagaidīt VISC Nolikumu par izrāžu parādi un atbilstoši tam, plānot skates Rīgas pilsētas rajonos/priekšpilsētās februāra-marta mēnešos.
2. Teātra metodiskā apvienība aicina režisorus pieteikties vadīt “Labās prakses seminārus” 2018. gada janvārī-jūnijā (informāciju iesūtīt: laura.paegle@intereses.lv)