Zināšanas un pieredzi kino izglītībā bagātinošs brauciens

Septembra vidū BJC “Daugmale” “Kinoklubs “Horizonts” skolotāja Lilita Aleksejeva pēc Viskrievijas Valsts kino institūta ielūguma piedalījās institūta simtgades jubilejas pasākumos. Tas sniedza iespēju bagātināt zināšanas un pieredzi kino izglītības jomā, kā arī veikt izpēti iespējamam skolēnu kino mācību un kultūrizglītojoša brauciena maršruta izstrādei.

Brauciena laikā notika iepazīšanās ar kino institūta jaunās ēkas iekārtojumu, ar kino skolas un koledžas auditorijām, ar mācību kinostudijas tehnisko aprīkojumu un ar mācību procesa organizācijas īpatnībām kopumā.

Noritēja vairākas sarunas par mūsdienu situāciju kino zinātnes un kino kritikas jomā ar attiecīgo kultūras jomu speciālistiem un kultūras procesu aktīviem dalībniekiem.

Tāpat brauciena ietvaros tika apmeklēti vairāki objekti, lai ievāktu detalizētāku informāciju par skolēnu kino un kultūrizglītojoša brauciena iespējām: Valsts centrālais kino muzejs – muzeja ekspozīcija un muzeja izglītojošais centrs, Televīzijas tehniskais centrs “Ostankino”, kā arī nesen uzceltais kultūras un izglītības parks “Zarjadje”.

Brauciena laikā tika secināts, ka pulciņa “Kinoklubs “Horizionts” audzēkņu brauciens uz Maskavu, Krievija, un vairāku tur esošo kino un kultūrizglītojošu objektu apmeklējums varētu būt interesants un vērtīgs viņu audzināšanai un izglītībai, brauciena laikā ievāktie mācību materiāli lietderīgi skolēnu mācību procesa uzlabošanai.

Informāciju sagatavoja: BJC “Daugmale” Kinokluba “Horizionts” vadītāja Lililta Aleksajeva

Foto: no privātā arhīva