Zināmi Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 laureāti

Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2021 noslēgusies. Skate ir vienreizēji skaista iespēja interešu izglītības skolotājiem iepazīstināt plašu auditoriju ar savu pieredzi un smelties iedvesmu no citu meistarības. Šogad Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu krātuve papildinājusies ar 23 jauniem praktiskā darba piemēriem.

Skatē tika iesniegti darbi vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā (5), mūzikā (3), radošajās industrijās (3), vides interešu izglītībā (3), sporta interešu izglītībā (2), dejā (1), teātrī (1) un citās interešu izglītības programmās (5). Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem un interešu izglītības iestāžu metodiķiem, izglītības iestāžu administrācijām un visiem, kas organizēja skates I kārtu iestādēs. Paldies par sadarbību un lielisku komunikāciju.

Vērtēšanas komisija, vērtējot šī gada dalībnieku darbus, nolēmusi balvas sadalīt trīs kategorijās – laureāti, speciālo balvu ieguvēji un nominanti dažādās nominācijās. Lūk, kāds par šī gada nominācijām redzējums ir Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītājai, skates vērtēšanas komisijas pārstāvei Ingai Cimiņai:

Skolotāji ir ļoti īpaši. Viņu zināšanu un prasmju lielajā mugursomā līdzās dzīvo tās spējas, kas atraisa audzēkņos radošumu, atver sirdis un prātus zinātkārei, labestībai, mīļumam. Skolotāji iedvesmo, pamana bērnos to brīnumu, ļaujot iepazīt pašiem sevi, pasauli un attiecības tajā. Manuprāt, skolotāju darbu ļoti precīzi raksturo, ja tā var teikt, trīs lielie vērtību stūrakmeņi, kas diži ieguluši  latviskās dzīvesziņas gudrībā – sakāmvārdos un parunās. Kurš gan nezina šos tik pazīstamos teicienus – „Mūžu dzīvo, mūžu mācies”, „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”, „Jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas”, „Rīta stundai zelts mutē”, „Kas meklē, tas atrod”, un es ticu, ka mēs tā varētu turpināt vēl un vēl. Cik trāpīgi un kodolīgi tie izsaka tik ietilpīgu pieredzes jēgu. Un tieši tas sniedza iedvesmu Metodisko materiālu skates dalībniekus – skolotājus, cildināt caur sakāmvārdu prizmu, jo, iepriekš pieminētie, bet nenosauktie stūrakmeņi – Darbs, Prāts un Cilvēcība – ļoti spilgti raksturo skolotājus. Un šī gada mūsu izvēlētās cildinājuma nominācijas „Dziļi ūdeņi rāmi viļņo”, “Nekur neiet tik raibi kā pasaulē”, “Kas stipri soļo, reti krīt”, “Cik galvu tik prātu”, “Labs koks nes labus augļus”, “Darbs ir dzīves dvēsele”, „Darbs dara meistaru” īpašus paskaidrojumus neprasa, tie dzīvo mūsu skolotāju darbos, bērnu smaidos un dara mūs visus bagātākus.

SKATES LAUREĀTI:
Nominācija “Darbs dara meistaru”

1.vieta – SINTIJA GRAVA un IEVA MEDNE, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotājas, darbs “SPĒLES UN ROTAĻAS ELEMENTI ĢITĀRSPĒLES PAMATU APGUVĒ KREISAJAI ROKAI”,

1.vieta – MĀRA GAŅĢE, Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” skolotāja, darbs “IZRĀDE-PASTAIGA VIRTUĀLĀ VIDĒ”,

2.vieta – SANDRA DZILNA, Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” skolotāja, darbs “KARSTĀ VASKA BATIKAS DARBNĪCA.NO VIENKĀRŠĀ UZ SAREŽĢĪTO”,

3.vieta – LĀSMA LANCMANE, Pamatskolas “Rīdze” skolotāja, darbs “S-PĒLIS”.

NOMINANTI UN SPECIĀLO BALVU IEGUVĒJI:
Nominācija “Dziļi ūdeņi rāmi viļņo”
 • INGA BRŪKLE, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu cenrta “Altona” skolotāja, darbs “PAPĪRS. BURTI. DIZAINS.”;
 • ILZE GURTLAVA, Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” skolotāja, darbs “APĻU PIELIETOŠANAS DAUDZVEIDĪBA ROKDARBOS” – speciālā balva par veiksmīgu video materiāla izveidi attālinātā darba nodrošināšanā;
 • OLGA ŠESTOVA, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolotāja, darbs “SKOLAS MUZEJA PAMATEKSPOZĪCIJA PATRIOTISKAJĀ AUDZINĀŠANĀ”;
 • VĒSMA VĪTOLA, Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” skolotāja, darbs “IZTĒLES ATTĪSTĪŠANA NOSPIEDOŠĀ DATORLAIKMETĀ”.
Nominācija “Nekur neiet tik raibi kā pasaulē”
 • INESE JASMANE-RŪRĀNE, Pamatskolas “Rīdze” skolotāja, darbs “ITĀĻU VALODAS FONĒTIKA LABSKANĪGAI VOKĀLO IEMAŅU ATTĪSTĪBAI”;
 • ILZE JURJĀNE, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” skolotāja, darbs “MUZIKĀLĀS STUDIJAS “GAMMA” MŪZIKAS TEORIJAS APGŪŠANA ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESĀ”;
 • LILITA RUBINE, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolotāja, darbs “STĀSTU STĀSTĪŠANAS SPĒLE “PĒRKONS (THUNDER)” – speciālā balva par aizrautību un veiksmīgu video materiāla izveidi;
 • IRĒNA TUNIKA, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu cenrta “Altona” skolotāja, DIDAKTISKĀ SPĒLE “MAKŠĶERĒŠANA”.
Nominācija “Kas stipri soļo, reti krīt”
 • SANDRA BĒRZIŅA, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” skolotāja, darbs “DROŠĪBA TELPĀS” – speciālā balva par radošu pieeju video materiāla izveidē pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem,
 • LIENĪTE OTERSONE, Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskā estētikas skola” skolotāja, darbs “MATERIĀLU IZSTRĀDE UN APKOPOŠANA “FIZISKO SPĒJU ATTĪSTĪŠANA” APGUVEI ATTĀLINĀTAJĀ,
 • IEVIŅA ZAKREPSKA, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu cenrta “Altona” skolotāja, darbs “VINGROJUMI PĒDĀM”.
Nominācija “Cik galvu tik prātu”
 • LĪVA ĀLĪTE un ILZE AVOTIŅA, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” skolotājas, darbs “VASARAS AKTIVITĀTES- APRAKSTS, NOLIKUMI”;
 • IEVA BUTLERE, VIKTORIJA ČAIKOVA, DAGNIJA TIMULE, VIKTORIJA STOROŽEVA, REINIS VĒJIŅŠ – Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” skolotāji, kolektīvais darbs “DARBS NOMETNĒ”;
 • LAURA UZLOVSKA, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolotāja, darbs “PUTNU SUGAS LATVIJĀ- ZINĀMAIS UN NEZINĀMAIS” – speciālā balva par veiksmīgu uzskates materiālu un sadarbības veicināšanu.
Nominācija “Labs koks nes labus augļus”
 • MARINA DUMBERGA LOBANOVA, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” skolotāja, darbs “DEJOTĀJU VISPĀRĪGĀ FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA, IZMANTOJOT KLASISKĀS DEJAS PAMATELEMENTUS MĀJAS APSTĀKĻOS” – speciālā balva par kvalitatīvu videomateriāla izstrādi attālinātā darba nodrošināšanā;
 • VIKTORIJA EKSTA, Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” skolotāja, darbs “ANIMĒTAIS GIF – VEIDOŠANA UN IZMANTOŠANA KOMUNIKĀCIJĀ”;
 • ILGA LIBERTE, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” skolotāja, darbs “FOTO STĀSTI FOTOGRĀFIJAS APMĀCĪBAI ATTĀLINĀTĀ DARBA APSTĀKĻOS”;
 • ILZE ORBIDĀNE, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotāja, darbs “STOP MOTION STUDIO – APLIKĀCIJAS IESPĒJAS ANIMĀCIJAS FILMU IZVEIDĒ”;
 • INDRA SIKSALIETE, Rīgas 93. vidusskolas skolotāja, darbs “DIGITĀLIE MĀCĪBU LĪDZEKĻI DABAS ZINĪBU PULCIŅIEM” – speciālā balva par aizrautību un veiksmīgu pieredzi digitālā mācību līdzekļa izveidē.
Nominācija “Darbs ir dzīves dvēsele”
 • ANTRAI DERKEVICAI, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” izglītības metodiķei,
 • ARTAI GRĪNAI, Pamatskolas “Rīdze” izglītības metodiķei,
 • JEĻENAI JEVDOKIMOVAI, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas direktora vietniecei,
 • JOLANTAI KALNIŅAI-POGAI, Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskā estētikas skola” izglītības metodiķei,
 • MAIRAI KALNIŅAI, Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” izglītības metodiķei,
 • ANITAI SPĒLMANEI, Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” direktora vietniecei,
 • JOLANTAI KOMAROVSKAI, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu cenrta “Altona” izglītības metodiķei,
 • JANAI LIEPIŅAI, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu cenrta “Altona” izglītības metodiķei,
 • IEVAI MEDNEI, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu cenrta “Altona” izglītības metodiķei,
 • INGAI KORŅEJEVAI, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izglītības metodiķei,
 • IEVAI STRAUTAI, Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” izglītības metodiķei,
 • LAURAI TIMŠAI, Rīgas Jauno tehniķu centra izglītības metodiķei.
Apsveicam skates II kārtas nominantus, speciālo balvu ieguvējus un laureātus!

Metodisko materiālu skates darbu prezentācijas atradīsiet šeit, apbalvošanas pasākuma ierakstu šeit. Ar skates dalībnieku darbiem iespējams iepazīties Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra bibliotēkā, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, iepriekš piesakoties marina.lucko@intereses.lv vai 26807009. Top arī skates materiālu digitālā izstāde, kuru redzēsiet janvāra beigās.