Zināmi Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa-izstādes “Rīgas toņi un pustoņi” 1.kārtas rezultāti

Bērnu un jauniešu mākslas darbu 1. kārtas konkursā – izstādē “Rīgas toņi un pustoņi” tika iesniegti vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju interešu izglītības programmu audzēkņu 496 darbi no 44 Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm. 315 – vizuālās mākslas darbi, datorgrafikas, fotogrāfijas, animācijas un 181 – vizuāli plastiskās mākslas darbs, vides objekti.

Tika iesniegti 463 individuālie darbi, 18 kopdarbi, 15 grupas darbi, autoru skaits kopā 633!

Viens no konkursa-izstādes mērķiem – sekmēt bērnu un jauniešu kultūras vērtību izpratni, to saglabāšanu un pārmantošanu, radošo pašizpausmes attīstību, piederības sajūtu Latvijai. Konkursa tēma –  “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”.

Dalībnieki tika aicināti iepazīt un pētīt Rīgas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkaimē, apzināt ievērojamas personības. Radīt laikmetīgus mākslas darbus, akcentēt raksturīgo, būtisko vidē, dabā, kultūrā, vēsturē, valodā, sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās, nākotnes vīzijā, redzējumā par Latviju, Rīgu, skolu.

jaunieši ar saviem darbiem apliecina savu radošumu, fantāziju un bagāto iztēli, paužot savu attieksmi un radot laikmetīgus mākslas darbus.

Paldies bērniem un jauniešiem, 127 pedagogiem  par atsaucību, radošumu, ieguldīto darbu, pacietību, mīlestību un dalību konkursā!

Paldies mākslas darbu autoriem, pedagogiem par vizuālo piedzīvojumu un radošo enerģiju!

Paldies vecākiem par atbalstu!

Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam!

  1. kārtas konkursa PROTOKOLS pieejams ŠEIT

Dalībai konkursa 2.kārtā izvirzīti I un II pakāpes ieguvēji. Skatīt ŠEIT

Konkursa 1. kārtas darbus vērtēja Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” izveidota vērtēšanas komisija:

Inese Mailīte – Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), māksliniece, mākslas pedagogs ar ilggadēju pieredzi PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. Pedagoģiskā pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem,  vadījusi Mežaparka Attīstības biedrības bērnu mākslas nodarbības un Žila Verna Rīgas Franču skolas mākslas pulciņa nodarbības dažādām vecuma grupām. Latvijas Mākslinieku savienības biedre.

Gunta Apsīte – Humanitāro zinātņu maģistrs (Mg.art.), mākslas pedagogs ar ilggadēju pieredzi PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. Pedagoģiskā pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem. Dibinājusi un 15 gadus vadījusi Baldones bērnu mākslas skolas filiāli – Daugmales bērnu mākslas skolu. Izglītības kvalitātes valsts dienesta Mākslas izglītības  iestāžu eksperte.

Ieva Helmūte – māksliniece, grafiķe. Grafikas darbnīcas un mākslas studijas vadītāja, biedrības Mūzikas un mākslas Centra direktore. Mākslas pedagogs.

Konkurss-izstāde ir laba iespēja iepazīt bērniem un jauniešiem aktuālo, redzēt vienkopus paveikto un izvērtēt sasniegto. Atklāj cik varoši, radoši un interesanti esam viens otram! Aktuālās tēmas, kas redzamas autoru darbos: tautas dejas, kora dziedātāji, tradīcijas, Rīgas arhitektūra, Brīvības piemineklis – Latvijas valstiskuma, vienotības, neatkarības un brīvības simbols, Mežaparka Lielā estrāde tagad un agrāk, daba. Iedvesma rasta arī tautas dziesmās. Ievērojamas personības, kas rosinājušas radošumu un redzamas mākslas darbos ir Maestro Raimonds Pauls un Ojārs Vācietis!

Vērtīgi, ka audzēkņi veido radošus, funkcionālus un praktiski pielietojamus dizaina priekšmetus!

Apskatot, vērtējot izstādes darbus un pārdomājot redzēto, atziņas un ieteikumi pedagogiem.

Gunta Apsīte:

Konkurss ir vērtīgs kultūras mantojuma izpētei, apzināšanai un vērtību izpratnes veidošanai!

Ieteikums, veidojot vizuāli plastiskās mākslas darbus, rūpīgāk pārdomāt sintētisko un dabīgo materiālu saderību vai nesaderību vienā darbā.

Ieva Helmūte:

Ieteikums un liels lūgums pedagogiem, gatavojot un izstrādājot uzdevumu, vispirms iepazīt un izpētīt mākslas vēstures materiālus.

Ļaut bērniem un jauniešiem brīvi radīt un neuzspiest savu rokrakstu!

Inese Mailīte:

Veidot uzdevumus atbilstoši bērnu spējām un vecumam! Iedvesmot!

Elita Kalnača:

Pieiet atbildīgi, jēgpilni un mērķtiecīgi uzdevumu izveidē. Pārdomāt ideju un vēstījumu, ko ar savu darbu vēlas pateikt! Atbildīgi  un mērķtiecīgi strādāt pie darbiem, izvērtēt kopā ar bērniem un jauniešiem sasniegto.  Konkursos piedalīties ar labākajiem darbiem, kas, patiešām, atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. Iepazīt, izpētīt un strādāt pie dizaina idejām, apvienojot radošumu, prasmes, materiālus un veidot oriģinālus, funkcionālus un praktiski pielietojamus dizaina priekšmetus un izstrādājumus!

Paldies visiem autoriem, pedagogiem par šo krāsaino, brīnišķīgo un radošo piedzīvojumu, ceļojumu laikā un telpā, pagātnē un nākotnē, kultūras tradīcijās, jokos un pārsteigumos!

Un ir kāds īpašs paldies Laurai Pīgoznei un radošajai komandai par animācijas filmiņu “Danču vakars”! https://www.youtube.com/watch?v=yPZcSxQUEDI

Pārsteidza, iepriecināja, emocionāli saviļņoja līdz asarām!

Radošums, neatlaidība, pacietība, mērķtiecība un ticība, ka gala rezultāts būs veiksmīgs, raksturo šo darbu un radošo komandu!

Radošās komanda: Estere Mālniece, Emīlija Šķestere (8 gadi), dejo latviešu tautas dejas.

Laura Pīgozne – Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skolas” zīmēšanas, gleznošanas un “Radošās kompozīcijas” programmu pedagogs, Māris Zakss  – Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skolas” “Audio tehnika un skaņu ierakstu pamati” izglītības programmas pedagogs.

Sarunā ar Lauru Pīgozni neliels ieskats filmiņas veidošanā.

Filmiņas garums 2.56 minūtes, tika uzņemtas 794 fotogrāfijas, lai izveidotu kustīgos kadrus! Balsis ierunāja autores!

Darbu sāka jau rudenī. Laura atklāj, ka bērni paši šādu tēmu neizvēlētos, tādēļ nācās pētīt, skaidrot, pamudināt, iedvesmot! Sākotnējā iecere bijusi veidot filmiņu “Ķekatās iešana”, pētītas senās mēbeles, pūra lādes, zīmēti kažoki aukstajam laikam. Laika gaitā iecere mainījās! Sižeta pavērsieni paši nāca pretī! Galvenais, laikā uzķert ideju! Un tapa “Danču vakars”. Tēlu zīmēšanas process bija ilgs un prasīja lielu pacietību. Kad ieraudzīja, kā tēli  kustās, radās prieks!

Lai mums visiem veiksmīgi un radoši turpmāk!

Svarīga informācija!

  1. martā no plkst.10.00 -16.00 uz 2. kārtu neizvirzīto darbu izņemšana no izstāžu vietām! Kur darbus iesniedzāt, tur arī jāizņem!
  • Centra rajona Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” Krišjāņa Barona ielā 99;
  • Ziemeļu rajona Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14;
  • Vidzemes priekšpilsētas Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” Silciema ielā 3;
  • Latgales priekšpilsētas Iestādes Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” Jēkabpils ielā 19a;
  • Zemgales priekšpilsētas Iestādes Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona” Altonavas ielā 6;
  • Kurzemes rajona Iestādes Kultūras un atpūtas centrā “Imanta”, Anniņmuižas bulvārī 29.

Uz 2. kārtu izvirzītie darbi tiks nogādāti bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14, darbu fotografēšanai un izstādes digitālā kataloga izveidei.

  1. kārtas darbus vērtēs Valsts Izglītības satura centra izveidota vērtēšanas komisija Baltāsbaznīcas ielā 14.

Līdz 30. martam apskatāmas izstādes 6 norises vietās!

Visiem dalībniekiem piešķirti Diplomi vai Pateicības raksti, pedagogiem Atzinības raksti!

Līdz 6.aprīlim Diplomi, Pateicības raksti, Atzinības raksti tiks ievietoti Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā izglītības iestāžu pasta kastītēs.

Pielikumā ieskats izstādē!

Foto: Elita Kalnača, Inese Mailīte.

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists