XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku dziesmu krājumi

Iespēja saņemt papildus dziesmu un skolotāju krājumus XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkiem.

Grāmatiņu skaits ierobežots!

Lūgums ierasties BJC “Rīgas Skolēnu pils” 103. telpā 29. septembra -1. oktobrim plkst. 8.30 – 16.30!

Neskaidrību gadījumā zvaniet +371 28232914 (Gunārs Antapsons)!