Vides izziņas konkurss “Gudrās pūces olimpiāde”

Ar mērķi popularizēt vides izglītību un sekmēt skolēnu izpratni par vidi, Latvijas kukaiņu daudzveidību, bišu un pārējo apputeksnētāju nozīmi dabā un cilvēka dzīvē Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar Latvijas Biškopības biedrību programmas “Bišu draugs” ietvaros rīko vides izziņas konkursu “Gudrās pūces olimpiāde” – šī gada tēma “KUKAIŅI”.

Konkurss norisināsies neklātienē no 2022. gada 3. oktobra līdz 2022. gada 20. oktobrim četrās vecuma grupās (1.-2.klase, 3.-4. klase, 5.-6. klase, 7.-9. klase) divās kārtās:

  1. kārta neklātienē no 2022. gada 3. oktobra līdz 2022. gada 10.oktobrim – dalībnieki digitāli pilda 2022. gada 3. oktobrī mājaslapā www.rjtc.lv publicētos konkursa uzdevumus;
  2. kārta attālināti 2022. gada 20. oktobrī – tajā piedalās 1.kārtas katras klašu grupas 15 dalībnieki, kuri ir uzrādījuši labākos rezultātus – dalībnieki digitāli piedalās zināšanu pārbaudē, kā arī veic radošus uzdevumus ierobežotā laika periodā.

Dalībnieku reģistrācija dalībai Konkursā būs pieejama elektroniski vienlaicīgi ar 1. kārtas digitālajiem uzdevumiem 2022. gada 3. oktobrī.

Konkursa NOLIKUMS

Informāciju sagatavoja:
Sanita Zīverte