Valsts izglītības satura centrs aicina uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem mūsdienu deju pedagogus

Valsts izglītības satura centrs no 2020.gada 19. līdz 23.oktobrim rīko mūsdienu deju pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides maksas 36 stundu kursus „Aktualitātes mūsdienu deju mācību programmu veidošanā un mācību metožu pielietošanā”.

Kursu tematika dos iespēju pedagogiem pilnveidot un nostiprināt savas zināšanas dejas mākslā gan teorētiski, gan praktiski, lai apgūto pielietotu darbā ar audzēkņiem.

Kursu sākums š.g. 19.oktobrī plkst. 9.00 Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, Lāčplēša iela 106, k-1, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8.45.

Dalības maksa EUR 50.04 (piecdesmit euro un 4 centi) saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis”. Apmaksa veicama ar pārskaitījumu līdz 2020.gada 14.oktobrim saskaņā ar rīkotāja piestādītu rēķinu. Reģistrējoties jāuzrāda maksājuma uzdevums.

Pieteikuma anketu aizpildīt līdz 2020.gada 9.oktobrim. Pieteikuma anketa atrodama šeit: https://forms.gle/z1ZvttcuPCMJC6Yb7.

Aicinām ikvienu izvērtēt savu klātbūtni kursos, būt atbildīgam un ierasties tikai tādā gadījumā, ja nav elpceļu infekcijas slimību pazīmju, nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kā arī ievērot epidemioloģiskās drošības prasības (distancēšanās, higiēna).

Kontaktinformācija: VISC Neformālās izglītības departamenta Dziesmu un deju svētku atbalsta nodaļas projektu vadītāja Inese Leoho-Čudare (tālr: 60001627, e-pasts: musdienu.deja@visc.gov.lv ).