UNESCO nedēļā cildinās Latvijas dārgumus

Šogad UNESCO nedēļā no 10. līdz 16. oktobrim tiks atzīmēta 25. gadadiena kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO).unesco-nedelas_logo_2016

1991. gada 14. oktobrī oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību.

Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, kas stiprina valstiskumu un piederību, un rast jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai. Tādēļ UNESCO LNK svētku nedēļā aicina cildināt vērtības, kas vieno tautu, stiprina piederību, raksturo tradīcijas, vēsturi, valsts un sabiedrības attīstību, kā arī veido katra tās iedzīvotāja identitāti.

Sadarbības partneri un ikviens interesents UNESCO nedēļā aicināts:

  • Iesaistīties akcijā „UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana”, kuras mērķis ir meklēt UNESCO sarakstos un reģistros iekļauto 14 Latvijas vērtību līdzību ar citiem pasaulē atpazīstamiem objektiem, liecībām un tradīcijām, tostarp ar UNESCO starptautiskajā sarakstā esošajiem;
  • Veidot individuālo „Mantojuma skapi”, kas ir kā simbols katra identitātei un sastāv arī no dažādiem kultūras mantojumā balstītiem elementiem un vērtībām;
  • Latvijas skolas un bibliotēkas aicinātas rīkot stāstu un sarunu vakarus ar atpazīstamiem cilvēkiem, kuri gatavi dalīties savā pieredzē par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē (stāsti var būt arī par nozīmīgiem notikumiem, UNESCO sarakstos iekļautām vietām, Latvijas iesaisti globālu izaicinājumu risināšanā u.c.);
  • Atmiņas institūcijas īpaši aicinātas atsaukties un iesūtīt īsus aprakstus par to kolekcijā esošām liecībām un materiāliem, kas varētu būt saistīti ar Latvijas pievienošanos UNESCO vai raksturo to, kas Latvijā un pasaulē noticis 1991. gada 14. oktobrī;
  • Pašvaldības aicinātas rīkot sarunu pēcpusdienas, diskusijas vai radošas darba grupas ar sava novada vai pilsētas NVO un vietējiem aktīvistiem par vietējo vērtību (mantojums, notikumi, cilvēki, tradīcijas) izcelšanu ne vien sava novada ietvaros un Latvijā, bet arī starptautiski.

UNESCO nedēļa ik gadu tiek rīkota jau kopš 2011. gada. Tās mērķi ir aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, izcelt vērtības un veicināt to izkopšanu ikdienā, informēt par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, skaidrot UNESCO ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, kā arī sniegt informāciju par jau paveikto. UNESCO nedēļa ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.

Lūdzam informēt par saviem pasākumiem UNESCO nedēļā līdz šī gada 4. oktobrim, aizpildot pasākuma pieteikuma formu un nosūtot to uz programmas@unesco.lv. Papildus informācija un informatīvi materiāli pieejami UNESCO LNK mājas lapā www.unesco.lv sadaļā „UNESCO nedēļa 2016”.

 

Vairāk informācijas:

Evija Maļkeviča

UNESCO nedēļas koordinatore

Tālrunis: +371 67325109

E-pasts: e.malkevica@unesco.lv