Ugunsdrošības konkurss Rīgas 4. klašu skolēniem

2015. gada decembrī Rīgas izglītības iestāžu 4. klašu skolēni tika aicināti piedalīties erudīcijas konkursā „Pieskati uguni!”Konkursa mērķis bija nostiprināt pamatzināšanas par ugunsdrošības noteikumiem, padziļināt skolēnu izpratni par ugunsgrēka cēloņiem un sekām.

Konkurss norisinājās 2 kārtās. Pirmā kārta notika Latvijas Ugunsdzēsības muzejā un fināls Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.Šogad konkursā piedalījās 17 Rīgas rajonu/priekšpilsētu izglītības iestāžu 4. klašu skolēnu komandas.

 1. kārtā laureāta godu izcīnīja:

Rīgas 72. vidusskolas, Rīgas Lietuviešu vidusskolas, Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas, Rīgas 33. vidusskolas, Rīgas Hanzas vidusskolas un Rīgas Valdorfskolas komandas.

 1. kārtā konkursa dalībniekiem bija jāveic sekojoši uzdevumi:
 • Mājas darba prezentācija
 • Drošības ievērošana, lietojot sveces
 • Teorētiskie jautājumi
 • Stafete ”Boulings”
 • Stafete „Ugunsdzēsēju ekipējums”

Laureātu komandas tika aicinātas piedalīties konkursa finālā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Fināla dalībniekiem bija jāveic sekojoši uzdevumi:

 • Plakāta “Pieskati elektroierīces!” zīmēšana
 • Apģērba dzēšana
 • Teorētiskie jautājumi
 • Stafete ”Evakuācijas ceļš”

Noslēgumā koledžas kadeti konkursa dalībniekus iepazīstināja ar ugunsdzēsēju mašīnu un aprīkojumu. Finālā 1.vietu ieguva Rīgas Valdorfskolas komanda, 2. vietu – Rīgas 72. vidusskola un 3. vietu Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola. Konkurss norisinājās ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Paldies Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” direktoram Edgaram Šāblim, Latvijas Ugunsdzēsības muzeja direktoram Aivaram Mednim, direktora vietniecei Ilzei Bergmanei, muzeja kolektīvam, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktoram Ainaram Pencim, docentei Ilonai Leckai un koledžas kadetiem par atbalstu un veiksmīgu sadarbību konkursa organizēšanā.

Ilze Rimicāne

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra pasākumu koordinatore