Tikšanās Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis”

Paldies Bērnu un jauniešu centra izglītības metodiķei Aijai Kalniņai par uzaicinājumu apskatīt vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tehniskās jaunrades izglītības programmu audzēkņu darbu izstādi “Ziemas laiks”, kurā iekļauti 1. pusgada darbi. Paldies par viesmīlīgo uzņemšanu, veltīto laiku, iepazīstinot tuvāk ar ekspozīcijā izvietotajiem darbiem, izglītības programmu pedagogu darbu, kā arī pārrunājot aktuālos jautājumus.

Izstādes ekspozīcija veidota ļoti rūpīgi un uzskatāmi, tajā iekļauti mākslas, radošo industriju, vides izglītības programmu radošie darbi un sniedz kvalitatīvu ieskatu par pusgada veikumu, radošo izaugsmi un audzēkņu sasniegumiem konkursos.

Izstādē varēja apskatīt 11 pedagogu – Guntas Liepas (vizuālās mākslas programma), Noras Romanas (vizuālās mākslas programma “Palete”, papīra dizaina programma), Emilijas Mizaraites (vizuālā mākslas programma “Zīmulīši”, ādas apstrādes programma “Ādiņas”, rotu izgatavošanas programma “Rotas”,  datorprojektēšanas programma “Datordizains”), Ainas Putniņas (radošās industrijas – izglītības programma “Datorgrafikas pamati”), Vinetas Viziņas (keramikas izglītības programma “Ripa”), Ilzes Kīns (keramikas izglītības programma “Četri”) “Brīnums”, Leldes Bondes (keramikas izglītības programma “Brīnums”), Initas Kārkluvalkas (radošās industrijas – izglītības programma  – Stils. Vide. Māksla. “Stikliņi” un vides izglītības programma – Lietu otrā dzīve “Čaklie pirkstiņi”), Daces Brasliņas (vides izglītības programma – Lietu otrā dzīve “Dabai draudzīgs”), Lienas Daugeles (šūšanas izglītības programma “Ātrā adatiņa”), Svetlanas Larionovas (friziermāksla, stils un mode) audzēkņu radošos darbus.

Izstādes ekspozīcijas izveide sākta novembrī, kurā tika iekļauti darbi par tēmu “Veltījums Latvijai. Saulespuķe.” un pusgada laikā papildināta ar citiem radošajiem darbiem.

Ievērojamu izstādes daļu aizņem keramikas izglītības programmas audzēkņu veikums, dekoratīvi un radoši darbi par dažādām tēmām: saulespuķes, zaķi, rūķi, svečturi, sniegavīri u.c., pedagogu Vinetas Viziņas, Ilzes Kīns, Leldes Bondes vadībā.

Uzmanību piesaista pedagoga Initas Kārkluvalkas audzēkņu darbi – dekoratīvas mozaīkflīzes, kurām kopkompozīcija veidota no dažādu materiālu ģeometrisku formu gabaliņiem ar spoži matētu, smalki fakturētu virsmu, veidojot niansētu baltu, pelēku, melnu toņu saspēli.

Radoši, smalki ir pedagoga Lienas Daugeles (šūšanas izglītības programma “Ātrā adatiņa”) audzēkņu darbi –  tekstilmozaīkas, kur vienotā kompozīcijā apvienoti un sašūti dažādu faktūru, struktūru baltie audumi. Pārdomāti, atraktīvi noformēti un eksponēti, lai izceltu katra darba mākslinieciskās vērtības.

Emilijas Mizaraite vada četras atšķirīgas izglītības programmas. Izstādē eksponēti vizuālās mākslas darbi, dekori no dažādu materiālu lentītēm, pērlēm, filca, ādas, polimērmāla u.c. materiāliem. Īpašu uzmanību piesaista datorprojektēšanas programmas “Datordizains” audzēkņu darbi – krūzītes, paliktņi, dekori: sniegpārsliņas, eņģeļi,  kuru dizains veidots datorprogrammā TinkerCad un izdrukāti ar 3D printeri.

Paldies izglītības metodiķei Aijai Kalniņai un pedagogiem par uzskatāmu un kvalitatīvu izstādi, kas dod iespēju dalīties pedagoģiskajā pieredzē, izvērtēt, izanalizēt sasniegto un gūt atziņas un iedvesmu jauniem darbiem un projektiem!

Izstāde nodrošina un sekmē audzēkņu radošo izaugsmi, palīdz apzināties savu talantu, prasmes, varēšanu, radošumu!

Paldies bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” radošajai komandai!

Lai mums radoša un veiksmīga sadarbība 2023.gadā!

Pielikumā ieskats bērnu un jauniešu centra 1.pusgada darbu izstādē “Ziemas laiks”.

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā specialiste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā