Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā!

Šodien vēlos sveikt ikvienu, novēlot bezgala dziļu   mīlestību pret savu zemi, saviem līdzcilvēkiem un atstāto gara mantojumu, ar Ulda Ausekļa vārdiem:

vecāmamma man atstāja

grozu zīļu

viņa teica: kad tās iesēsi

jutīsi Latviju mīļu

 vecāmamma man atstāja

aveņu tēju

viņa teica: – kad to dzersi

nebārsi Latvijas vējus

 vecāmamma man atstāja

bišu dravu

viņa teica: kad tās nesis medu

teiksi katru dārzu un pļavu

 vecāmamma man atstāja

savu soli ņipru

viņa teica: – kad tā iesi

turēsi Latviju stipru

 vecāmamma man atstāja

dziesmiņu mazu

viņa teica: kad to dziedāsi

godāsi ceļtekās rasu

vecāmamma man atstāja

Latviju pašu

viņa neteica, lai to mīlu

viņai nebij par to bažu

 

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vārdā,  Inga Cimiņa

Foto: Jānis Romanovskis / Lielkoncerts “Trejdeviņi gaismas tilti”