Sporta meistarklases un kursi

1. Interešu izglītības metodiskā centra organizētās meistarklases un kursi 2013/2014.m.g.2.semestrim un pieteikuma anketa

2. Aptaujas anketa par tālākizglītības pilnveidi 2014/2015.m.g. (aizpildiet un iesūtiet)

Informāciju sagatavoja:

Gita Pērkone