Šogad Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” svin savu 55 gadu pastāvēšanas gadadienu

Šogad Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” svin savu 55 gadu pastāvēšanas gadadienu. Aprīlis ir klāt un svinības notiks, taču šogad – atbilstoši apstākļiem – tās veidojam virtuālas: aicinām ikvienu 22.aprīlī plkst.16.00 apmeklēt virtuālo Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” 55 pastāvēšanas gadadienas svētku pasākumu BJC „Daugmale” youtube kanālā.

Laipni gaidīti gan viesi, gan sadarbības partneri, centra esošie un bijušie darbinieki, audzēkņi un viņu vecāki, lai kopā atskatītos uz bijušo un esošo, kā arī izvirzītu jaunus mērķus nākotnei.

Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” atrodas Rīgas Latgales priekšpilsētā, sniedzot iespēju Rīgas bērniem un jauniešiem no 2 līdz 25 gadu vecumam iepazīt un apgūt visdažādākās prasmes organizētā vidē: 55 gadu laikā Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” ir īstenojis neskaitāmas interešu izglītības programmas sporta, tehniskās jaunrades, kultūrizglītības, vides, citās, kā arī brīvā laika jomās un veicis interešu izglītības organizatori metodisko un informatīvo darbību.

Audzēkņi aktīvi piedalās dažāda mēroga festivālos, sacensībās, izstādēs, skatēs un konkursos. Tāpat neatņemama centra sastāvdaļa ir nometnes, kuras tiek organizētas regulāri, piedāvājot bērniem un jauniešiem iesaistīties gan atvērta, gan slēgta tipa dienas un diennakts nometnēs.

Un protams, centra neatņemama sastāvdaļa ir mūsu darbinieki – gan pedagoģiskie, gan tehniskie, kuri savu darbu veic pašaizliedzīgi un no sirds un bez kuriem mūsu ikdiena nebūtu tāda, kā ierasts. Ikviens no viņiem ir mūsu vērtība, ar ko lepojamies.

Tiekamies svinīgajā pasākumā! 

Informāciju sagatavoja: Iveta Eihe, BJC “Daugmale” izglītības metodiķe