Seminārs pedagogiem par atkarību profilakses jautājumiem

Oktobrī notiek 10 reģionālie semināri klašu/ grupu audzinātājiem un interešu izglītības pedagogiem darbam ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem!

Semināru mērķis ir izglītot interešu izglītības pedagogus, vispārējās izglītības iestāžu klašu audzinātājus un profesionālās izglītības iestāžu grupu audzinātājus par preventīvo darbu atkarību profilaksē ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem. 

Mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi:

1.Organizēt 10 profesionālās pilnveides seminārus pedagogiem Latvijas reģionos un Rīgā.

2.Semināra dalībniekus izglītot par tēmām

– kā ieinteresēt un sadarboties ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem, lai motivētu viņus lietderīgi pavadīt brīvo laiku un iesaistīties interešu izglītības pulciņos;

– kā veidot savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanai šai mērķgrupai un viņu vecākiem.

Seminārus organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm/izglītības speciālistiem un izglītības iestādēm. Ikvienā reģionā plānoti divi astoņu stundu profesionālās pilnveides semināri. Katrā seminārā piedalās 50 pedagogi.

 

Nr.p.k. Koordinators,

pārstāvētā iestāde

Reģions,

norises vieta, adrese

Norises laiks
Mārīte Tarziera

Liepājas BJC struktūrvienība „Vaduguns”

Kurzeme – Liepāja

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Spārni”

Brīvības iela 39, Liepāja

1.X
Evita Korna

Tukuma 2.vidusskola

Kurzeme – Tukums

Tukuma 2.vidusskola,

Raudas iela 16, Tukums

13.X
Natālija Peterāne

Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde

Latgale – Daugavpils

Daugavpils novada Kultūras centrs

Dobeles iela 30, Daugavpils

20.X
Ilona Stramkale

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Latgale – Rēzekne

Rēzeknes 1.vidusskola

Dzirnavu iela 3A, Rēzekne

21.X
Daila Ranše

Valmiera pilsētas un Kocēnu novada Izglītības pārvalde

Vidzeme – Valmiera

Valmieras 5.vidusskola

Raiņa iela 3, Valmiera

9.X
Gunita Kļaviņa

Madonas Bērnu un jauniešu centrs

Vidzeme – Madona

Smeceres krogs

Mārcienas pagasts, Madonas novads

16.X
Lilija Ražinska

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

Zemgale – Jēkabpils

Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centrs,

Brīvības iela 258, Jēkabpils

17.X
Sanita Šabanska

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs

Zemgale – Jelgava

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs

Svētes iela 33, Jelgava

27.X
Evija Pelša

Kristīne Bulka

Valsts izglītības satura centrs

Rīga – Profesionālā izglītība

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums,

Nīcgales iela 26, Rīga

 

15.X
Evija Pelša

Valsts izglītības satura centrs

Rīga – Vispārējā izglītība, interešu izglītība

Rīgas Valda Zālīša sākumskola

Kalpaka bulvāris 8, Rīga

24.X

Semināru cikla paredzamais rezultāts ir: 500 pedagogi pilnveidojuši zināšanas un prasmes darbam ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem, kā arī apzinājuši iespējas un ārpusstundu piedāvājumu šai mērķgrupai vietējā kopienā.

Pieteikšanās dalībai seminārā notiek pie katra atbilstošā reģiona koordinatora saskaņā ar izglītības iestādēm nosūtīto informāciju.

Semināra dalībnieki saņem VISC sagatavotas apliecības par 8 stundu profesionālās pilnveides programmas noklausīšanos.

Semināru laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

Par pieteikšanos semināram Rīgā 2014.gada 24.oktobrī

Grupas dalībnieku skaits 50. Tā kā izglītības iestāžu skaits Rīgā ir ievērojami lielāks par piedāvāto vietu skaitu grupā, lūdzam deleģēt no izglītības iestādes tikai vienu pārstāvi. Grupa tiks komplektēta, ievērojot pieteikumu iesūtīšanas secību. Pieteikšanās kursiem notiek elektroniski ne vēlāk kā līdz 20.oktobrim, rakstot uz e-pasta adresi evija.pelsa@visc.gov.lv. Elektroniskajā vēstulē nepieciešams norādīt:

  • vārdu uzvārdu;
  • personas kodu (apliecības sagatavošanai);
  • darba vietu, amatu;
  • kontakttālruni un e-pastu (jānorāda obligāti, lai varētu precizēt organizatoriskos jautājumus).

Semināra izmaksas, t.sk., mācību materiālu sagatavošanu un kafijas pauzi dalībniekiem nodrošina semināra organizētāji.

Dienas kārtība- RĪGA

 

Evija Pelša

Valsts izglītības satura centra

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente

kontakttālrunis 67350813