Rīgas zēnu kori turpina kopmēģinājumus un draudzības koncertus, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Rīgas Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona zēnu kori  no Āgenskalna sākumskolas (diriģente M. Rozenberga), Rīgas Imantas vidusskolas ( diriģents E. Grāvītis), Rīgas Mūzikas internātvidusskolas (diriģents D. Soste) un Ziemeļvalstu ģimnāzijas ( diriģente S. Vitkovska) 02.04.2019.gadā pulcējās Rīgas Mūzikas internātvidusskolas zālē, lai piedalītos koncertā un kopmēģinājumā , kurā  izskanēja jau vairākas dziesmas no XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra.  Kori atsevišķi dziedāja  Raimonda Paula dziesmu ,,Aicinājums’’ ar Aspazijas vārdiem,  Imanta  Kalniņa ,,Dziesmu par jautājumu” Musketieru dziesmu  no izrādes ,,Trīs musketieri ’’ ar  Viktora Kalniņa vārdiem,  latviešu tautasdziesmu Pētera Plakida apdarē ,,Tumša nakte, zaļa zāle’’,  Zigmara Liepiņa ,,Novij  man , māmuliņa’’ ar latviešu tautasdziesmas vārdiem,  Andra Kontauta ,, Saulīt’ gāja vakarā kā uguņa dzirkstelīte’’ ar latviešu tautasdziesmas vārdiem, Mārtiņa Brauna “Saule, Pērkons, Daugava”  ar Raiņa vārdiem. Koncerta beigās notika kopmēģinājums, kurā diriģentu Eduarda Grāvīša un Didža Sostes vadībā kopā ar koncertmeistari  Ilzi Arni,  apguva Raimonda Paula dziesmas ,,Tu esi’’ ar Ojāra Vācieša vārdiem un ,, Dziedāt visai pasaulei’’ ar Knuta Skujenieka vārdiem.

Paldies skolu koru dziedātājiem,  diriģentiem un koncertmeistariem par ieguldīto darbu, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!

Informāciju sagatavoja izglītības metodiķe Alda Šeļegovska