Rīgas vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024” II kārta

Apsveicam astoņus A grupas kolektīvus un vienpadsmit B grupas kolektīvus ar izvirzīšanu konkursa II kārtai , kas norisināsies Kultūras pils VEF kamerzālē Ropažu ielā 2 šī gada 29.februārī, kad dzirdēsim B grupas kolektīvus un 1.martā, kad uzstāsies A grupas kolektīvi.

Pēc Valsts izglītības satura centra izstrādātā nolikuma, https://www.visc.gov.lv/lv/media/22212/download?attachment 15. punkta,

pieteikumi konkursa II kārtai (Pielikums Nr.4 Valsts Izglītības satura centra (turpmāk- VISC) nolikumā) jāiesniedz ne vēlāk kā septiņas darba dienas pirms konkursa, nosūtot uz e-pasta adresi: antra.strikaite@visc.gov.lv

 

Visu uz II kārtu izvirzīto vokālo ansambļu vadītājus lūdzam nosūtīt sava ansambļa pieteikumus, kā tas rakstīts VISC izstrādātajā nolikumā.

Tiekamies mūzikā! Lai visiem labi skan!

 

Informāciju sagatavoja

Arta Grīna

Centra galvenā speciāliste mazo mūzikas kolektīvu un instrumentālās mūzikas jomā