Rīgas jaunieši piedalās projektā “Raiņa dzejas atbalsis” Krievijā

Raiņa dzejas atbalsis Krievijā – šādā projektā tika uzaicināti piedalīties pieci Rīgas skolu radošie pašdarbības kolektīvi – Latvijas XI skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki: Rīgas Ziepniekalna sākumskolas deju kolektīvs Jāņa Precinieka vadībā, Rīgas Rīnūžu vidusskolas koris „Prima” (diriģente Nataļja Jekimova), Rīgas 95. vidusskolas teātris (skolotāja Marina Titova)  vokālais ansamblis Nataļjas Bondarenko vadībā un deju grupa “Akvareļ” Jeļenas Naumovas vādībā.

70 jaunieši  no 3. līdz 9. oktobrim piedalījās kopīgā projektā – ekspedīcijā, veltītā Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai. Šo projektu organizēja Raiņa muzejs Slobodskā sadarbībā ar Latvijas un Krievijas vēstniecībām un vietējām pašvaldībām.

Projekta mērķis bija iepazīstināt Latvijas skolēnus ar kultūras tradīcijām Krievijā, ar Raiņa daiļrades ietekmi uz krievu tautas kultūrvidi, laikā, kad Rainis atradās izsūtījumā Slobodskas pilsētā Kirova apgabalā. Rīgas skolu kolektīvi iepazīstināja ar latviešu kultūras tradīciju bagātībām. Kolektīvi izpildīja ne tikai skaņdarbus ar Raiņa vārdiem, bet arī iepazīstināja ar šīs vasaras  Dziesmu un deju  svētku repertuāru.

Ekspedīcijas maršruts iekļāva vēsturisku pilsētu apmeklējumu: Rostova – Jaroslavļa – Kostroma – Kirova – Slobodska – Maskava.  Brauciena laikā skolēni  iepazinās arī ar  vētures un kultūras mantojumu, kā arī vietējo tautsaimniecību.)

Koncerts Kirovā notika Hercena bibliotēkas koncertzālē. Pasākuma izskaņā mājinieki organizēja balli senā stilā par godu mums – viesiem, kur mēs apguvām dažādu laikmetu deju elementus. Pārsteidzošs bija Raiņa muzeja apmeklējums, kurā redzējām, cik lielā cieņā šeit mūsu dižā dzejnieka veikums.

Ekspedīcijas projekts bija aizraujošs un ļoti izzinošs. Rīdziniekus sajūsmināja sirsnīgā uzņemšana un labā pasākuma organizācija. Visiem jauniešiem un pedagogiem šis brauciens bija lielisks iesākums jaunajam mācību gadam.

Sagatavoja Ziemeļu rajona mūzikas jomas metodiķe Nataļja Jekimova.