Metodiskā centra izbraukuma tālākizglītības seminārs

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra darbinieki devās trīs dienu darba seminārā “Izglītības iestāžu metodiķu profesionālo kompetenču pilnveide metodiskā darba organizācijā”, kas norisinājās Valdemārpils vidusskolā no 19. – 21. augustam. Semināra mērķis – personiskās efektivitātes palielināšana motivējošā vadībā, komunicējot un sadarbojoties ar darba kolēģiem. Viens no būtiskākajiem semināra uzdevumiem – komandas saliedēšana, kā arī ITK prasmju pilnveidošana metodiskajā darbā un pasākumu vadīšanas ētiskie aspekti. Strādājām arī pie prezentēšanas iemaņu attīstīšanas. Savas prasmes pilnveidojām lektoru Ivetas Zelčas, Edgara Zīverta un Gunāra Antapsona vadībā.

saruna-ar-Maru-VilcinuSemināra pirmā diena aizritēja komandas saliedēšanas zīmē Ivetas Zelčas vadībā, kas turpinājās vakarā Sasmakas ezera atpūtas zonā, kurot ugunskuru, vārot zupu, dziedot.

Pirms lekcijām dalībniekiem bija iespēja atvērties ar dejas un kustību elementu palīdzību, kas veicina ķermeņa relaksāciju un atbrīvošanu horeogrāfes un izglītības metodiķes Inetas Bērziņas vadībā. Otrās dienas darbs tika organizēts grupās – Edagara Zīverta vadībā Valdemārpils vidusskolas datorklasē, kur uzsākām darbu pie Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra „Metodiķa rokasgrāmatas”. Gunāra Antapsona lekcijas – praktiskās nodarbības tematika – pasākuma vadīšanas ētiskie aspekti. Ģērbšanās etiķete, runas stils, runas tehnika. Dalībnieki tika iepazīstināti ar pasākuma organizēšanas pamatshēmu, dreskoda „Ābeci”, runas aparāta attīstīšanas pamatvingrinājumiem, vārda prezentēšanu, runas vingrinājumiem ( dzejoli var iemācīties 3 minūtēs). Dienas un arī semināra veiksme un vērtība – darbinieku pašiniciēta, spontāna „Prāta vētra” , kas norimst tikai ap 22.00. Tapis nākamā mācību gada saskaņots pasākumu plāns, ieteikumu un jautājumu sadaļa RD IKSD Sporta un jaunatnes lietu , Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļas vadītājai Mārai Vilciņai, kas semināra dalībniekiem pievienojas trešajā dienā, lai iepazīstinātu ar 2013./2014. mācību gada aktualitātēm interešu izglītībā. Saruna izveidojas lietderīga, saturīga un iedvesmojoša. Seminārs noslēdzas ar pieredzes apmaiņu Talsu bērnu un jauniešu centrā, kuru vada jaunatnes lietu speciāliste Ieva Cīlīte un citi Talsu bērnu un jauniešu centra pedagogi un metodiķi.

Centra metodiķi pozitīvi vērtē semināra nepieciešamību un norisi. Teātra jomas metodiķe Līga Rieksiņa saka: „ Semināru Valdemārpilī vērtēju absolūti pozitīvi. Kvalitatīva un pārdomāta programma, kas tās dalībniekus, darbības un sadarbības procesā saliedēja vienotā uzdevumu un mērķu kulminācijā darīt pašiem, negaidot uzdevumu deleģēšanu tikai un vienīgi no vadītāja. Man ļoti patika kopējā atmosfēra un, jā, noskaņas un vietas iepazīšanas un kolēģu iepazīšanas šarms.”

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centrs izsaka pateicību Valdemārpils vidusskolas direktoram Andrim Dzenim un viņa komandai par precizitāti, sirsnību un atbalstu tālākizglītības semināra veiksmīgā norisē.

Gunārs Antapsons
Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra
Tālākizglītības metodiķis