Rīgas Igauņu pamatskolai – divi velo čempionāti gadā!

Par to, ka velosipēds kļūst aizvien populārāks pārvietošanās līdzeklis, vairs nebrīnāmies. Bet vai kāda skola rīko arī savu veločempionātu, pat divus, un tajā startē arī skolas direktore? Jā, tā ir Rīgas Igauņu pamatskola, skaita ziņā neliela (nepilni divi simti skolēnu), bet ļoti sprigana un arī ļoti mājīga, kā jau tas mazām skolām pienākas.

Šī jaukā tradīcija aizsākās 2012. gadā sadarbībā ar Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” Velo mini moto pulciņu. Katru rudeni un katru pavasari vairums skolēnu kāpj uz velo, lai piedalītos cīņā par īstām medaļām gan skolas vērtējumā dažādās veloklasēs, gan klašu čempionātu ieskaitēs (zēniem un meitenēm atsevišķi). Trase skolas pagalmā ietver gan asfalta, gan zālāja posmus, un, kaut arī tā nav pārāk gara, nav nemaz tik viegli izvēlēties pareizo stratēģiju vislabākā rezultāta sasniegšanai. Protams, jādomā arī par drošību, tāpēc visiem skaidrs, ka bez pareizi uzliktas veloķiveres brauciens notikt nevarēs.

Blakus individuālajam vērtējumam notiek arī sportiski aktīvākās klases ceļojošā kausa izcīņa, kurā tiek aprēķināts katras klases dalībnieku skaits procentos no klases skolēnu kopskaita (jo klašu lielumi ir dažādi). Te vērtē gan klases skolēnu devumu, gan arī klases audzinātājas startu (par to +10%) un klases vecāku piedalīšanos (+5% par katru vecāku). Lai iegūtu kausu, nepieciešams saskaņots komandas darbs, un cenšas gan skolēni, gan arī nesnauž vecāki un skolotājas. Daža mamma vai tētis, kam skolā mācās vairāki bērni, trasē dodas vairakkārt – pa braucienam katra bērna klases atbalstam. Bet skolotāju startu atbalstītāju saucieni droši vien ir dzirdami visā Atgāzenes apkaimē. Veiksmīgākā klase kausu iegūst glabāšanā līdz nākošajam čempionātam.

Šī rudens skolas veločempionāts jau aizvadīts, nu jāgaida… ne tikai pavasaris, bet arī kārtīga ziema, kas ļautu noorganizēt skolas skijoringa čempionātu, kas, visticamāk, ir unikāls pasākums Latvijas skolu vidū. Atšķirībā no klasiskā skijoringa (motobraucēja un slēpotāja ekipāžu sacensībām) te vilcēja lomā ir viens vai divi aši skrienoši skolasbiedri (bieži vien no dažādām klasēm), un ekipāžas sadarbībai laba rezultāta sasniegšanā ir galvenā loma. Un, tāpat kā veločempionātā, te tiek izcīnītas medaļas ne tikai skolas divnieku un trijnieku ekipāžu, bet arī katras klases vērtējumā.

Lauma Krogzeme

TJN „Annas 2” interešu izglītības skolotāja