Rīgas dejotāji sveic Starptautiskajā dejas dienā!

29. aprīlis – Starptautiskā dejas diena! Ja arī tavā deju kolektīvā Starptautiskā dejas diena tiks atzīmēta ar kādu aktivitāti – koncertu, izstādi, īpašas dejas vai deju soļu kombinācijas iestudēšanu, meistarklasi, zibakciju vai pasākuma apmeklējumu, pastāsti par to arī mums!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs apkopos un izveidos publikācijas par Rīgas bērnu un jauniešu Dejas dienas aktivitātēm. Foto, video un aktivitātes aprakstu sūti uz itamane@edu.riga.lv līdz 2022. gada 2. maijam!

Esi kustībā!

Iesūtot materiālu, bērnu vecāki/likumiskie pārstāvji piekrīt, ka šis materiāls var tikt izmantots publikācijām Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tīmekļvietnē www.intereses.lv un sociālo tīklu platformā Facebook.

Video sveicienam izmantota Imanta Kalniņa mūzika no k.f. “Emīla nedarbi”.

Jautājumu vai papildu informācijas gadījumā aicinām sazināties ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra mūsdienu deju jomas galveno speciālisti Ivettu Tamani – e-pasts: itamane@edu.riga.lv .