Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas interešu izglītības pedagogi vada nodarbības 2.-8.klašu skolēniem

 

No 2023.gada  15.-20. septembrim Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas 2.-8.klašu skolēniem notika nodarbības dažādās jomās interešu izglītības pedagogu vadībā. Apgūtais kādā no mācību priekšmetiem var būt noderīgs interešu izglītībā, vai arī apgūtais interešu izglītībā var noderēt kādā mācību priekšmetā, kā arī nākamās profesijas izvēlē.

4.b klases skolēni  iepazinās ar mūsdienu deju un aktīvi izdejojās,

3.a, 3.b klases iepazinās ar keramiku un no māla veidoja groziņus un rudens veltes,

  1. klases zēni tika iepazīstināti ar neolīta keramikas formām, rakstiem un izmēģināja dažādu rakstu veidošanu uz trauka silueta,

2.a klase un 7. klases meitenes mācījās šūt no auduma jaukus dekoratīvus darbiņus,

2.b. klase darināja no papīra košu saulespuķi un izteiksmīgu origami putniņu,

2.a, 8.klases skolēni spēlēja dambreti, šahu un citas domāšanu attīstošās galda spēles,

  1. un 6.klases skolēni iepazinās ar dažādām ģitārām, ukulelēm un mēģināja uzspēlēt arī paši.

Bērni darbojās ar lielu aizrautību un ieinteresētību!

Interešu izglītības nodarbības vadīja pedagogi Irina Ivanushkina, Irina Gorina, Olga Trushkova, Dace Timule, Zoja Golubeva, Atis Pelčers un Andris Oklans.

Informāciju sagatavoja :

Dace Timule

Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas izglītības metodiķe

Foto no  I.Vulānes, D.Timules personīgā arhīva