Rīgas 28. vidusskolai jaunas iespējas Kundziņsalā

11. janvārī notika otrais pasākums ciklā “Mirgo zvaigznes pār Daugavu”, kurā varēja redzēt skolā un pagalmā padarīto, uzzināt par notiekošo un plānoto, arī par problēmām un par tālāko rīcību, lai skolā darbību sāktu paredzētais “Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrs” (ar tehnoloģijām te saprotam ne tikai IT, bet arī dažādu materiālu apstrādes un lietu izgatavošanas tehnoloģijas un to pāreju mākslā). Koncepcijas īstenošanai objektu Kundziņsalas 7.šķērslīnijā 1, Rīgā ieguvusi sabiedriska labuma organizācija, nodibinājums TAUTAS PALĪDZĪBAS FONDS, kas vērsts uz sadarbību un sniedz atbalstu plašām iedzīvotāju grupām.

Pasākumā “Saknes. Dzīvība. Nākotne” bija informācija par Kundziņsalu kā unikālu Rīgas apkaimi, kopīgi skatījāmies “Ielas garumā” par Kundziņsalas līnijām un šķērslīnijām 2003.gada un 2018.gada sižetus, kas bija interesanti gan citu apkaimju iedzīvotājiem, gan pašiem kundziņsaliešiem kopīgi atsvaidzināt atmiņā bijušo un runāt par nākotni, ko vēl ne katrs ir sajutis klāt esam.

Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrs Kundziņsalā atrodas ļoti ērtā vietā tuvākām skolām un sadarbība darba tikuma veidošanā jau notiek ar Rīgas 28.vidusskolu, kuras skolēni piedalījušies talkās, ar Rīgas Kultūrvidusskolu, kuras viena klase jau divus gadus bija pavasara talkā. Sadarbību tagad paplašināsim, jo nav nepieciešams katrā skolā iegādāt visas iekārtas kokapstrādes, metālapstrādes un citu materiālu tehnoloģijām, bet jauniešiem šīs iespējas blakus jau esošām ir vajadzīgas, lai varētu pilnvērtīgi izmantot IT arī turpmākā darbā.

Tikai starpbrīža gājiena attālumā Kundziņsalas skola atrodas no Rīgas 28.vidusskolas un tagad tur patstāvīgi izvietota RIPO AUTO lielā trase, koka buru laiviņu “Pūt, vējiņi!” regates trases. Siltā laikā būs iespēja gan stundu, gan pulciņa RIPO AUTO pilnvērtīgākai darbībai, bet jau nākošā mācību gadā, iespējams, varēs tur doties pēc vajadzības.

Turpmāk sadarbības iespējas būs plašākas un efektīvi objektu izmantojot visas dienas garumā, plašas iespējas visām paaudzēm, gan piedaloties pasākumos, interešu un mūža garuma izglītības norises plašā spektrā, kā arī pašiem organizējot nodarbības un nododot savas zināšanas un prasmes citiem, tā veidojot visu paaudžu sadarbību.

Ir sarūpēta pēc standarta vajadzīgā mantiskā sadaļa,lai sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu veidotu dienas centru pilngadībām personām.

To visu uzzināja un atzina par labu esam pasākuma dalībnieki gan klāt visu laiku esošie, gan uz īsu brīdi ienākušie apskatīt skolu.

Pasākuma dienas kārtībā bija Innas Bērziņas unikālo produktu stāsts un var tikai piekrist viņas teiktajam: “Mēs skolās mācamies dažādas svešvalodas, bet varbūt ir pienācis laiks mācīties un izprast, ko organisms mums vēlas pateikt savā valodā, kādas ir tā patiesās vēlmes un vajadzības.” Ne vienmēr tās ir pēc precēm, produktiem, ir arī vajadzība sadarboties un pašiem izgatavot taustāmas lietas…

Kundziņsalā būs iespēja piedalīties dažādās citur neesošās nodarbēs, kas pieejams ikvienam. Tai pat laikā nezaudējot bijušo – Kundziņsalā veido Rīgas salu muzeju, tā apkopojot stāstus un lietas no unikālām Rīgas apkaimēm – salām. Kā pirmā jau ir pievienojas Lucavsala, ir zināmi bijušie Zaķusalas iedzīvotāji, bet plašākais ir Kundziņsalas stāsts. Muzeju vadīs kudziņsaliete, jau godalgotā Rīgas 28.vidusskolas muzeja pedagoģe, skolotāja Dzintra Paukšta, izejot ārpus skolas vēstures un arī jauniešiem mācot plašāk.

Informāciju sagatavoja: Arnolds Ziemelis