Radošu 2024. gadu!

… tas rīts atnāks balts
un tieši tik cik pati gribu un zinu –
pieklauvēs kā zīlīte trīsreiz pie loga rūts:
celies un sāc jaunu apli
un to pašu mīlestību
celies un sāc jaunu apli: sasildīt spēt
un būt klāt
velc apkārt loku ap visu
ko negribi izvazāt:
ap pavardu dziesmu un sētu
ap dubļiem kas sidraboti –
sāc visu ar siltām rokām
un mīlot ļoti

tas rīt atnāks balts
un tieši tik
cik pati ļaušu un gribu –atnāks un iekļaus jaunu gadu
un to pašu
mīlestību / Maija Laukmane/

Jaunajā gadā audzēsim sevī balto, labo, siltumu, izpratni vienam pret otru, ieklausīšanos, pacietību, darbīgumu, mīlestību un starosim to tālāk!

Lai visiem radošs, veselīgs un mierpilsns gads!