Radošu 2016./2017. mācību gadu!

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:

Sava laime katram pašam jāatrod,

Savi draugi katram pašam jāsatiek,

Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg

Katram pašam marta saulē jāatkūst

Un kā ābelei no augļu svara jānolūst.

Katram pašam jārūgst līdzi raugam –

Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.

/Imants Ziedonis/

Lai mums visiem izdevies jaunais mācību gads!