Radošo darbu izstāde – tekstilmozaīkā

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas izstādē „Tikšanās”
no 2014. gada 15. janvāra līdz 31. janvārim
Tekstilmozaīkas konkursa bērniem un jauniešiem „Kur saulīte rotājas” radošie darbi

Tekstilmozaīkas bērnu un jauniešu konkurss “Kur saulīte rotājas” notika 2013.gada augusta  mēnesī festivāla “ Latvijas tekstilmozaīka 2013” ietvaros. Tajā piedalījās bērni un jaunieši no visas Latvijas :  Rīgas, Bauskas, Ķekavas, Madonas, Ķeipenes, Daugavpils utt. Skolēni, kuri piedalījās konkursā, mācās vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās un jauniešu izglītības centros. Konkursa  rīkošana ir kļuvusi Latvijā par tradīciju, un tas bija otrais šāda veida pasākums,
2014.gadā arī ir paredzēts organizēt tekstilmozaīku konkursu . Tas nepieciešamas, lai popularizētu tekstilmozaīkas daudzveidību Latvijā un pasaulē, veicinātu tekstilmozaīkas tehniku pielietojumu radošo ideju realizācijā, kā arī rosinātu interesantu tekstila izstrādājumu izgatavošanu skolās un mācību iestādēs.
Konkurss ir kļuvis populārs, tajā piedalās skolēni no pirmās līdz divpadsmitajai klasei. Pēc festivāla noslēguma konkursa darbi tiek iekļauti ceļojošā izstādē, kura tiek izstādīta mācību iestādēs visa Latvijā.

Informāciju sagatavoja

izstādes kuratore Lolita Sīmane