Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspili

7. decembrī Rīgas interešu izglītības metodiskās skates dalībnieki-pedagogi no dažādiem bērnu un jauniešu centriem un to izglītības metodiķi pavadīja Ventspilī, lai dalītos un reizē smeltos pieredzē. Ar vislielāko interesi tika iepazīts Ventspils jaunrades nams, kur tā direktore Lāsma Mencendorfa izrādīja telpas un iepazīstināja ar ikdienas norisēm namā. Lai dalītos pieredzē, mūsu dažādu jomu pedagogiem bija iespēja satikties un neformālā gaisotnē aprunāties ar savu jomu Ventspils nama pedagogiem.

Kad diskusijas un dalīšanās pieredzē bija pieklusušas, bija laiks doties uz turpat netālo Ventspils bibliotēku, kur notika izglītojoša nodarbība, kuru vadīja stāstniece Līga Reitere. Klausoties apbrīnojami aizraujošajā lektores stāstījumā par valodu un tradīcijām, bija iespēja uzstāties pašiem ar prezentāciju « Skolotājs kas iedvesmo ». Bērnu un jauniešu centra « Rīgas Skolēnu pils » pirmskolas pedagoģe Dace Putāne, teatrāli prezentējot savu metodisko materiālu- grāmatu « Rīga bērna acīm », nodemonstrēja spilgtu un iedvesmotu stāstījumu par ūdenslāses ceļojumu Rīgā. Noslēgumā grāmatas autore uzdāvināja Ventspils bibliotēkai savus metodisko materiālu skates darbus- gāmatas, lai arī mazie ventspilnieki uzzina par ūdenslāses piedzīvoto Rīgā un burtiem, kas izbiruši dārzā.

Kad aiz loga jau sāka krēslot, bija laiks doties tālāk uz Ventspils Amatu māju, lai kopīgiem spēkiem iepazītu papīra tapšanu un tautastērpu darināšanas mākslu.

Daloties pieredzē vienmēr ir iespēja ņemt un dot, kas ņem tas piepilda plaukstas, kas dod- piepilda sirdi. Un tā sirds piepildītas aizlidoja dalībnieku aizdedzinātās gaismas laternas Baltijas jūrā, lai pieliktu punktu šī gada metodisko materiālu skatei un iedvesmotos dalībai nākamai skatei 2019.gadā.

Informāciju sagatavoja: Gita Pērkone, metodisko materiālu skates koordinatore, izglītības metodiķe