Pieminot Artu Melnalksni, publicēts sestais lielkoncerta “Trejdeviņi gaismas tilti” svētku video

29. aprīlī Arēnā Rīga lielkoncertā „Trejdeviņi gaismas tilti” 4000 Rīgas bērni un jaunieši izdejos cilvēka dzīves stāstu, dodoties pāri deviņiem vērtību tiltiem. Lielkoncerts ir Rīgas bērnu un jauniešu dāvana Latvijas simtgadē.

Lielkoncerts „Trejdeviņi gaismas tilti” atzīmēs trešo reizi, kad kopīgos dejas rakstos vienosies visi Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi. Rīgas izglītības iestāžu deju svētki pirmo reizi notika 2007. gadā, otro – 2011. gadā. Šie svētki ir unikāla vērtība Rīgas dejas telpā, ļaujot ikvienam Rīgas izglītības iestāžu deju kolektīvam, apgūstot repertuāru, piedalīties lielkoncertā un būt daļai no lieliem dejas svētkiem. Šo tradīciju aizsāka izcilā deju pedagoģe, ilggadēja Rīgas Teikas vidusskolas tautas deju kolektīva „Skabardzēni” un tautas deju kolektīva „Zalktis” vadītāja Arta Melnalksne.

Svētku koncepcija „Trejdeviņi gaismas tilti – pāri manam, pāri tavam, pāri tautas laikam” tapa 2012.gadā, toreiz vēl nedomājot par tās realizāciju III Rīgas izglītības iestāžu deju svētkos.  Tās autores Inga Cimiņa un Arta Melnalksne. „Trejdeviņi. Gaisma. Tilts. Katram šim vārdam ir liela un spēcīga nozīme, bet kopā tiem ir milzu spēks, kas atklāsies svētkos. Kad sākām gatavot šos svētkus jau bez Artas klātbūtnes, bija pilnīgi skaidrs, ka ir pienācis Latvijas simtgades laiks un „Trejdeviņu gaismas tiltu” laiks. Šajā nosaukumā mēģinājām ieaust gan laika un telpas dimensiju, gan latvisko sīkstumu, pamatīgumu un spēku caur vārda trejdeviņi simbolisko jēgu, gan gaismas sajūtu, ko rada ikviens mīlestībā veikts darbs, īpaši domājot par to dvēselisko bagātību, ko interešu izglītības skolotāji sniedz saviem audzēkņiem, kā tā atstarojas ikviena bērna tālākajā dzīvē, gan izvēloties tiltu kā simbolu, kas savieno reizēm nesavienojamas lietas, kas ļauj mums ikvienam panākt tuvāk pretī. Manuprāt, tās ir vērtības, kas ļoti nepieciešamas Latvijai šobrīd, kā arī veidojot nākotnes ceļu,” uzsver Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra un svētku projekta vadītāja Inga Cimiņa.

Gatavojoties svētkiem, ik nedēļu svētku mājas lapā www.rigadundeja.lv tiek publicēts jauns videostāsts, kas balstīts lielkoncerta koncepcijā. Šonedēļ –  stāsts par Artu Melnalksni un spēku, ko viņa devusi un iemācījusi saviem dejotājiem – tautas deju kolektīvam „Skabardzēni”.

Video: Jānis Romanovskis

Latvijas valsts simtgades Rīgas programmā iekļauti gandrīz 100 projekti un pasākumi, kas tiks īstenoti piecu gadu ciklā no 2017. līdz 2021. gadam kultūras, izglītības un jaunatnes, sporta, būvniecības, pilsētvides un tūrisma jomā. Rīgas programma veidota, balstoties uz Kultūras ministrijas izstrādātajiem Latvijas valsts simtgades atzīmēšanas uzdevumiem, un vairāki nozīmīgi Rīgā īstenotie pasākumi ir iekļauti kopīgajā Latvijas valsts simtgades pasākumu nacionālajā plānā. Rīgas programma tiks aktualizēta divas reizes gadā. Latvijas valsts simtgades Rīgas programmas pasākumi tiks īstenoti ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu.