PĒTAM, IZZINĀM UN SPĒLĒJAM!!!

Rīgas 25.vidusskolā šajā mācību gadā daudz tiek pētīts, runāts, stāstīts par spēlēm un rotaļām, un protams arī šīs spēles un rotaļas spēlētas. Mūsu skola piedalās trijos starptautiskajos Erasmus+ projektos, kuros šajā mācību gadā esam gan runājuši par spēlēm, gan spēlējuši. Projektā “Darboties kopā laimīgākiem skolēniem” novembra tikšanās reizē Polijā, kur piedalās četru valstu pedagogi, mūsu pedagogi runāja par spēļu elementu izmantošanu un nozīmi darbā ar audzēkņiem. Projektā “Matemātika visapkārt” 26.janvārī notika piecu valstu starptautisks turnīrs šahā, 23.februārī notiks Kahoot spēle starp piecu valstu komandām par tradicionālām spēlēm katrā no valstīm. Gatavojoties šīm aktivitātei ievietojām eTwinning vietnē savā valstī populārās spēles. Arī projektā GAME martā uz Portugāli brauksim ar savā valstī spēlētāko spēļu komplektu. Lai runātu un darbotos starptautiski vispirms bija jāveic darbs savā skolā, tika runāts ar vecākiem, vecvecākiem par spēlēm un rotaļām viņu bērnībā, pēc tam meklēti šo spēļu un rotaļu noteikumi, jo no stāstītā vien nevarējām paši spēlēt. Tā ir savākti apraksti par spēlēm un rotaļām Latvijā ko spēlēja ģimenēs 20.gs. kad nebija internets, bet ir ģimenes, kur vēl spēlē arī tagad.

Izpētītas spēles tika, bet vajadzēja arī visu izmēģināt pašiem, tā tika noorganizēts šaha turnīrs 8.-12.klasēs un noorganizētas Meteņu dienas sākumskolas audzēkņiem. Meteņus svinējām veselu nedēļu, diemžēl sniegs nebija tik daudz lai celtu sniega vīru, tādēļ mēs to zīmējām. Vecāko klašu aktīvisti mazajiem klasēs stāstīja par latviešu gadskārtu svētkiem, to svinēšanu, kur vienmēr tika spēlētas  rotaļas. Beidzot arī 18.februārī mums bija rotaļu diena mazajiem, kur visas dienas garumā pa klasēm tika izspēlētas dažādas latviešu tautā populāras rotaļas.

Informāciju sagatavoja Rīgas 25.vidusskolas muzeja pedagogs Rudīte Liepiņa