Pasniegtas Gada balvas Rīgas labākajiem interešu izglītības pedagogiem un audzēkņiem

20.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē sumināja Rīgas labākos interešu izglītības pedagogus un audzēkņus, pasniedzot Gada balvas par sasniegumiem un ieguldījumu interešu izglītībā. Nominācijā „Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā” balvas saņēma Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas muzeja pedagoģe Aina Elita Zumente un Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” interešu izglītības skolotāja Ligita Kandere. Tās pasniedz pedagogiem par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo veikumu interešu izglītības attīstībā Rīgā.

Nominācijā „Debija interešu izglītībā” balvas iegūst labākie jaunie skolotāji par kvalitatīvu, aktīvu līdzdalību un ievērojamiem sasniegumiem interešu izglītības jomā. Šajā gadā balvas ieguva Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas, Rīgas 49.vidusskolas un Rīgas 6.vidusskolas koru interešu izglītības skolotāja Ilona Plūme, kā arī Mežciema pamatskolas tautas deju kolektīva „Irbe” interešu izglītības skolotāji Aija Konstante un Māris Konstants.

„Par ieguldījumu interešu izglītībā” balvas pasniedz interešu izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem par radošu darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī par teicamiem rezultātiem pasākumu organizēšanā un metodiskajā darbā. Šajā nominācijā balvas saņēma Strazdumuižas internātvidusskolas-attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem vokālo ansambļu interešu izglītības skolotāja Irēna Ozoliņa; Rīgas Franču liceja tautas deju kolektīva „Auseklītis” vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne; Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” badmintona treneris Arnis Šefers; Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” zīmēšanas-gleznošanas pulciņa interešu izglītības skolotāja Māra Mickeviča; Rīgas Rīnūžu vidusskolas koru „Prima” un „Zvaniņš” un vokālo ansambļu interešu izglītības skolotāja, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izglītības metodiķe un Rīgas Ziemeļu rajona mūzikas interešu izglītības skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Nataļja Jekimova; Rīgas Rīnūžu vidusskolas nestandarta modes pulciņu „Harmonija” un „Fantāzija” interešu izglītības skolotāja Sofija Kaļiņina, kā arī Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izglītības metodiķe, vispārējās izglītības iestāžu muzeju pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Zinaida Soboļeva

Savukārt nominācijā „Par sasniegumiem interešu izglītībā” balvas pasniedz audzēkņiem un kolektīviem par gūtajiem panākumiem Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos.  Šogad tās saņēma Artūrs Vobļikovs, Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” Animācijas studijas audzēknis, viņa skolotāja ir Ilze Ruska; Igors Sazonovs, Bērnu un jauniešu centra „Kurzeme” austrumcīņu studijas „Džosui karatē” audzēknis, treneris Vitālijs Vasjanovs; Aleksandrs Mihailovs, Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” Kordas automodelisma pulciņa audzēknis, skolotājs Pāvels Šarigins; Rīgas Franču liceja tautas deju kolektīvs ”Auseklītis”, kolektīva vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne un skolotājs Kaspars Brauns; Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” horeogrāfiskais ansamblis ”Pērlīte”, ansambļa vadītāja Diāna Gorska, skolotāja Marina Dumberga, koncertmeistars Māris Ivanovs; Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” meiteņu koris „Rīga”, diriģente Gunta Malēvica, vokālā pedagoģe Aija Smiltēna; Rīgas 49.vidusskolas zēnu koris, diriģentes Ilona Veldre un Margarita Dudčaka, koncertmeistars Jānis Pelše un Bērnu un jauniešu centra „Mīlgrāvis” zīmēšanas un gleznošanas pulciņš, skolotāja Ingrīda Irbe.

Rīgā ir plašākais interešu izglītības klāsts Latvijā, un pulciņi, kuros darboties tiek piedāvāti gan visās Rīgas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās, gan arī 13 bērnu un jauniešu centros, kā arī mūzikas, mākslas un sporta skolās. Kopskaitā galvaspilsētā interešu izglītības nodarbībās ir iesaistījušies vairāk nekā 40 000 bērni un jaunieši.

Jau vairākus gadus Rīgas pašvaldība pasniedz Gada balvu interešu izglītībā, un šogad tās pasniedza Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietniece Dina Vīksna, kā arī 2011.gada balvas laureāts nominācijā „Debija interešu izglītībā” Ilmārs Rikmanis, tagad Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas dabaszinību skola” direktors.

Pasākumu rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838, mob. 26708034.