Notiks tautas deju kolektīvu radošie koncerti

Radošs – Tāds, kas garīgās darbības procesā rada oriģinālas idejas, garīgās vai materiālās vērtības.
Tāds, kura radošuma rezultātā rodas dažādas jaunas idejas, garīgās vai materiālās vērtības.
(
Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca)

Termins radošs ir zināms katram tautas deju kolektīva vadītājam un viņa dejotājiem! Tas ir klātesošs katrā treniņstundā, kustībā, dejas solī, zīmējumā un koncertā.
To šajā gadā apliecinās Latvijas un Rīgas valstpilsētas pašvaldības iestāžu tautas deju kolektīvi savos radošajos koncertos laikā no februāra līdz maijam.
Projekta mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā, veicinot tautas deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību.
Tiksimies dejā!

Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu tautas deju kolektīvu radošo koncertu organizēšanas NOLIKUMS

PIETEIKUMS jāiesūta līdz 10. februārim Rīgas interešu izglītības galvenajai speciālistei tautas deju jomā Inetai Bērziņai uz e-pastu iberzina6@edu.riga.lv

Foto: Roberts Blaubuks

Informāciju sagatavoja Ineta Bērziņa