Notiks Daces Putānes metodiskā materiāla „Burti dārzā” atvēršanas svētki

25. maijā plkst. 14.00 bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” svētku zālē notiks interešu izglītības skolotājas Daces Putānes metodiskā materiāla „Burti dārzā” atvēršanas svētki. Grāmata „Burti dārzā” ir metodiskais materiāls, kas palīdzēs bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Grāmatu izdod Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

Dace Putāne  – Mg.paed., 22 gadus ir Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”  Estētiskās audzināšanas skolas „Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja. 2015. gadā Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs izdeva Daces Putānes metodisko materiālu „Rīga bērna acīm”. Grāmata, atbilstoši nosaukumam, stāsta par bērna skatapunktu uz mūsu galvaspilsētu, Rīgu.

Metodiskais materiāls „Burti dārzā” ir Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates 2016. gada laureāts. Lai materiāls taptu par košu grāmatu, autore pati veidoja vairāk kā trīsdesmit ilustrācijas, kuru oriģināli būs apskatāmi grāmatas atvēršanas svētkos, tāpat būs iespēja iepazīties ar autori un „Mazajiem prātniekiem”, kas izspēlēs vairākus jaunās grāmatas dzejoļus.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs  organizē arī pedagogu  profesionālās kompetences pilnveides seminārus „Metodiskā materiāla „Burti dārzā” pielietošana praktiskā darbā”. Semināri  notiks Rīgas Skolēnu pilī 2017.gada 7. jūnijā un 23.augustā. Vairāk par semināru un pieteikšanos www.intereses.lv.

Grāmata izdota ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu. Pateicamies par atbalstu  Bērnu un jauniešu centram „Rīgas Skolēnu pils”, aģentūrai „Advert Media”, personīgi Ritai Rūmei Rigertei, māksliniekam –  maketētājam Aldim Rudzišam, redaktorei Ritai Cimdiņai.