Nosvinēta Natālijas Draudziņas 159. dzimšanas diena

2023. gada 14. decembrī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā tika svinēta Natālijas Draudziņas 159. dzimšanas diena, un gluži kā Draudziņas jaunkundzes dzīves laikā, šajā dienā varēja baudīt tēju un cepumus, kurus bija sarūpējusi RNDV skolēnu padome. Vēlāk tika apciemota sniega segas klātā direktrises kapa vieta, kur, Draudziņas jaunkundzi pieminot, tika nolikti viņas mīļotie ziedi – baltas lilijas – un aizdegtas sveces. Savukārt skolas facebook (https://www.facebook.com/RNDVidusskola/) un instagram (https://www.instagram.com/rndvidusskola/) kontos varēja izlasīt skolas muzeja vadītājas Lauras Balodes sagatavoto rakstu un apskatīt virtuālu galeriju, kurā varēja ielūkoties svinībās Natālijas Draudziņas dzīvoklī (tas atradās skolas ēkā!) un viņas dibinātās skolas telpās.

Fotogrāfijas: RNDV muzeja krājums, K. Nadežņikova, RNDV skolēnu padome

Informāciju sagatavoja

L. Balode