Noslēgusies tradicionālās muzicēšanas konkursa “Klaberjakte 2023” Rīgas kārta

Šī gada 5.martā Bērnu un jauniešu centrā Rīgas Skolēnu pils notika tradicionālās muzicēšanas konkursa “Klaberjakte 2023” Rīgas kārta. Jaunie muzikanti rādīja savas prasmes dažādu tautas mūzikas instrumentu spēlē gan individuāli, gan duetos, gan kapelās. Šis konkurss ir iespēja gan dalībniekiem, gan pedagogiem rast jaunas idejas un iedvesmu tradicionālā muzicēšanā, kā arī dzīvā tautas mantojuma izzināšanā. Konkursa gaitā izskanēja arī vairākas cittautu (ungāru, baltkrievu, ukraiņu, poļu) dejas, kuras ir ieceļojušas patreizējā tradicionālo deju vakaru repertuārā. Tika spēlētas arī pašmāju seno meistaru (Alberta Medņa, Jāņa Poriķa, Pētera Zlīdnas, Pētera Korāta) ierakstos dokumentētās dziesmas un danči. Ne mazākā skaitā konkursa dalībnieki šogad bija izvēlējušies izpildīt gan minorīgas, gan mažorīgas dziesmas, kas izcili parāda muzikanta prasmi improvizēt.

Rīgas kārtas pirmās pakāpes ieguvēji savas prasmes un varēšanu rādīs konkursa finālā, Rīgas Latviešu biedrības namā, 2023.gada 15.aprīlī.

Ar konkursa rezultātiem var iepazīties ŠEIT

Informāciju sagatavoja

galvenā speciāliste Dina Liepa