Noslēgusies Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2023

2023. gada 6. decembrī Ziemeļrīgas kultūras apvienības VEF Kultūras pils kamerzālē tika sumināti 2023.gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieki.

Divdesmit viens (21) interešu izglītības skolotājs no deviņām (9) Rīgas izglītības iestādēm – Bērnu un jauniešu centriem “Daugmale”, “IK Auseklis”, “Rīgas Skolēnu pils”, Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola”, Pamatskolas “Rīdze”, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona”, Rīgas Jauno tehniķu centra, Tehniskās jaunrades nama “Annas 2”, Rīgas 93.vidusskolas. Septiņpadsmit (17) dažādi, interesanti, neatkārtojami pieredzes stāsti mūzikas, dejas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, teātra, radošo industriju, sporta, vides interešu izglītības, valodu apmācības un citās jomās. Darbu pieņemšanas, prezentēšanas, novērtēšanas, balvu sagatavošanas maratons sešdesmit dienu garumā. Tāds ir šīs skates īss kopsavilkums.

2023.gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates rezultāti.
Laureāta diploms un balva:

1.vieta – Rīgas Jauno tehniķu centra interešu izglītības skolotājām Indrai Siksalietei un Lilitai Svirževskai par darbu “Vides izziņas konkurss “Gudrās pūces olimpiāde””;

2.vieta – Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” interešu izglītības skolotājā Ilzei Gurtlavai un Ilzei Herbergai, par darbu “Dārzeņi latviešu valodas un rokdarbu interešu izglītības nodarbībās”;

3.vieta – Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” interešu izglītības skolotājai Elīnai Bindei-Dzelzītei par darbu “Radošais 3D dizaina uzdevums”;

3.vieta – Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” interešu izglītības skolotājai Andai Grasei, par darbu “Tautastērpa vestes un svārku pielāgošana dejotājai”.

Diploms un speciālā balva:

Par labāko organizatoriskā darba atbalsta materiālu – Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” interešu izglītības skolotājām Marinai Dumbergai – Lobanovai un Diānai Gorskai, par darbu “Kā izveidot atskaites deju koncertu”;

Par labāko mācību līdzekli – Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” interešu izglītības skolotājai Sandrai Dzilnai, par darbu “Ekodruka. Eksperiments”;

Par labāko mācību darba atbalsta materiālu – Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” un Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” interešu izglītības skolotājai Lienītei Strautmanei par darbu “1.grupas elementa “A – frame” apguve sporta aerobikā”;

Par labāko mācību darba atbalsta materiālu – Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” interešu izglītības skolotājai Antrai Derkevicai par darbu “Latviešu valoda cittautiešiem – ieskats manā klasē / prezentācija”.

Par labāko darbu nominācijā “Inovatīvie mācību līdzekļi un rīki interešu izglītībā” – Rīgas Jauno tehniķu centra un Rīgas 93.vidusskolas skolotājai Indrai Siksalietei, par darbu “Mākslīgā intelekta rīki mācību procesa plānošanai”;

Par labāko darbu nominācijā “Jaunā mācību satura “Skola2030” integrēšana interešu izglītībā” – Pamatskolas “Rīdze” skolotājai Dacei Brokai par darbu “Kā gaismas grauds ar smilšu graudu sadraudzējās”;

Par labāko darbu nominācijā “Jaunā mācību satura “Skola2030” integrēšana interešu izglītībā” – Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” interešu izglītības skolotājām Ilzei Gurtlavai un Ilzei Hergergai par darbu “Dārzeņi latviešu valodas un rokdarbu interešu izglītības nodarbībās”;

Par labāko darbu nominācijā “STEM interešu izglītībā”- Rīgas tehniskās jaunrades centra interešu izglītības skolotājām Indrai Siksalietei un Lilitai Svirževskai par darbu “Vides izziņas konkurss “Gudrās pūces olimpiāde””.

Par oriģinālo pieeju mācību procesa organizēšanā un aizraujošām prezentācijas prasmēm – Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” interešu izglītības skolotājai Mārai Gaņģei, par darbu “Pazaudēto lietu muzejs”;

Par kultūras mantojuma saglabāšanu, iekļaujot latviešu valodu un literatūru – Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” interešu izglītības skolotājām Dacei Grandavai un Irēnai Tunikai par darbu “Didaktiskā spēle „Krāsainas pasakas””.

Atzinības raksts un pateicības balva:

Par darbu STEM jomā – Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” interešu izglītības skolotājām Ritai Barisonei un Janai Liepiņai par darbu “Tēmas” Jautrie skaitļi” vizualizācija. Pasaka par zīmēm matemātikā. (pulciņš “Mazie erudīti” Matemātika mazuļiem)”;

Par nozīmīgu ieguldījumu audzināšanas darbā – Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolotājai Ivetai Vainauskai, darbs “Sadarbības procesa vadīšana 3D animācijas veidošanai”

Atzinības raksts par dalību skatē:

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” interešu izglītības skolotājai Irīnai Švarcbahai, darbs “Kora koncertprogrammas veidošanas principi”;

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” interešu izglītības skolotājai Dacei Lazdiņai, darbs “Games Book”;

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” interešu izglītības skolotājai Gundegai Meļķei, darbs “Virves”.

 

Skates dalībnieku apbalvošanu ar savu klātbūtni pagodināja Rīgas valstpilsētas pašvaldības pārstāvji: Rīgas valstpilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina, Rīgas valstpilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļas vadītāja Irina Jākobsone,
Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča. Dalībniekus ar pateicības un apsveikuma vārdiem uzrunāja Laima Geikina. Atjautīgi, radoši un tēlaini runu teica arī skates žūrija:
Māksliniece, gleznotāja, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas izglītības metodiķe, radošo mākslas darbnīcu vadītāja Patrīcija Brekte Pannetjē;
Biedrības “Zinis” valdes priekšsēdētāja, Latvijas augstskolu pasniedzēja, radošuma un inovāciju guru, plašai sabiedrībai labi pazīstamā Vita Brakovska;
Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča;
Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa.
Pirms skates rezultātu paziņošanas un dalībnieku apbalvošanas Inga Cimiņa pasniedza pateicības rakstus un balvas Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķiem par atbalstu skolotājiem darbu sagatavošanā, noformēšanā un prezentēšanā.
Balvas skates dalībniekiem pasniedza Laima Geikina, Irina Jakobsone, Inga Sidorčika-Boboviča, Vita Brakovska, Patricija Brekte-Pannetjē.
Pasākuma vadīja aktrise, teātra mākslas skolotāja Alīda Pērkone un Rīgas interešu izglītības metodiskā centra teātra jomas speciālists Reinis Vējiņš.
Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākumu rotāja Rīgas interešu izglītības jaunie mākslinieki:
Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Koklētāju ansamblis “Austriņa”, mākslinieciskā vadītāja Iveta Tauriņa;
Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas Balss attīstības studijas “Kantilēna” solistes Viktorija Polupanova un Anastasija Jačmenkina, skolotāja Irīna Parahņēviča.
Pamatskolas “Rīdze” bērnu mūzikas studijas flautu duets Anastasija Štāla un skolotāja Laura Ezera.
Pasākumu sagatavoja Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs ar Rīgas valstpilsētas pašvaldības atbalstu un finansējumu, tehnisko atbalstu nodrošināja Ziemeļrīgas kultūras apvienība.

Foto Iveta Eihe

 

Informāciju sagatavoja

Marina Lučko

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra

projektu vadītāja metodiskajā darbā